เรียนต่อจีน 2023 LIFP-China 

1、ทุนเรียนต่อจีนฟรี 2022/2023

ทุน S: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญา ตรี 2500 หยวนต่อเดือน, ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)+ฟรีค่าประกัน
ทุน A: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(2,000-20000 หยวนต่อปี)
ทุน B: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
ทุน C: ฟรีค่าเทอม(20%-100%)

เมืองจีน  เมืองที่สำคัญ
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:@lifpthailand2,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

2、เรียนจีน ก้าวนำโลก

ประชากรในโลกยุคใหม่ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีมุมมองและความชำนาญที่ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนไปของโลกอย่างทันท่วงที ฉะนั้นแล้วการปรับตัวและเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
ประเทศจีนเป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญในทุกๆ ด้านอย่างโดดเด่น ฉะนั้นการได้ศึกษาต่อที่ประเทศจีน เปรียบได้กับการสร้างโอกาสและรากฐานของ     ความเจริญในอนาคตให้กับตนเอง แบบที่เรียกได้ว่า “เรียนจีน ก้าวนำโลก”


3、ข้อดีสำหรับการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
1) เปิดโลกกว้าง สร้างสัมพันธ์นานาชาติ มุมมองก้าวไกล ประสบการณ์ต่างแดน
2) นอกจากความรู้ในแขนงวิชาเฉพาะ ยังได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกองค์ประกอบ
3) ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง เสาะหาช่องทางและโอกาสในการร่วมงาน หรือทำการค้ากับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก
4) วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่ได้รับเป็นเครื่องยืนยันความสามารถระดับนานาชาติ
5) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสังคมระดับนานาชาติ
6) มีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
7) เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4、10 คณะที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี (LIFP)

10 คณะที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี (LIFP)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:@lifpthailand2,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เรียนต่อจีน