เรียนต่อจีน LIFP

เรียนต่อจีน 

เรียนต่อจีน 2024 LIFP-China


ทุนเรียนต่อจีนหลายสาขายอดนิยม - ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สมัครได้

 LIFP ทำให้การไปเรียนที่จีนง่ายขึ้น 

 • ทุน S: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ+ฟรีค่าประกัน
  1. ปริญญา ตรี 2500 หยวนต่อเดือน
  2.  ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน
  3. ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน
 • ทุน A: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(2,000-20000 หยวนต่อปี)
 • ทุน B: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
 • ทุน C: ฟรีค่าเทอม(20%-100%)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เมืองจีน  เมืองที่สำคัญ
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:@lifpthailand2,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เรียนจีน ก้าวนำโลก

ประชากรในโลกยุคใหม่ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีมุมมองและความชำนาญที่ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนไปของโลกอย่างทันท่วงที ฉะนั้นแล้วการปรับตัวและเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
ประเทศจีนเป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญในทุกๆ ด้านอย่างโดดเด่น ฉะนั้นการได้ศึกษาต่อที่ประเทศจีน เปรียบได้กับการสร้างโอกาสและรากฐานของ     ความเจริญในอนาคตให้กับตนเอง แบบที่เรียกได้ว่า “เรียนจีน ก้าวนำโลก”ข้อดีสำหรับการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

1) เปิดโลกกว้าง สร้างสัมพันธ์นานาชาติ มุมมองก้าวไกล ประสบการณ์ต่างแดน
2) นอกจากความรู้ในแขนงวิชาเฉพาะ ยังได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกองค์ประกอบ
3) ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง เสาะหาช่องทางและโอกาสในการร่วมงาน หรือทำการค้ากับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก
4) วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่ได้รับเป็นเครื่องยืนยันความสามารถระดับนานาชาติ
5) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสังคมระดับนานาชาติ
6) มีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

7) เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

10 คณะที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี (LIFP)

10 คณะที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี (LIFP)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


LIFP ทุนเรียนต่อจีน มหาวิทยาลัยจีนที่ทางเราร่วมมือด้วย

LIFP-Thailand

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุน CIS 2024

  #ทุน CIS 2024 #เรียนต่อจีน2024 #ทุนเรียนต่อจีน ทุนCIS 1ปี