ทุน CSC:ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024

ทุน CSC:ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024
ทุน CSC 2024 เป็นทุนการศึกษาเต็มทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาในมหาวิทยาลัยจีนมากกว่า 280 แห่ง 

ทุนรัฐบาลจีน CSC คืออะไร?

CSC หรือ “China Scholarship Council” เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาศึกษาต่อยังประเทศจีน โดยทุนที่ทาง CSC มอบให้นั้นก็มีหลายระดับด้วยกัน เช่น ระดับปริญญาตรี – โท – เอก รวมไปจนถึงทุนเรียนภาษา 1 ปีและทุนวิจัยอีกด้วย

สำหรับทุนของรัฐบาลจีนจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาที่ให้เต็มจำนวนซึ่งจะยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษาในห้องทดลองรวมไปถึงค่าที่พักระหว่างการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้บางส่วนซึ่งอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่าง แต่ส่วนอื่นเราเป็นฝ่ายออกเอง

【ทุน CSC 2024】

ทุนรัฐบาลจีน CSC ที่เราสามารถสมัครได้มีอยู่ 3 ประเภท คือ
 • ทุนประเภท A ที่เป็นทุนจากหน่วยงานรัฐบาลโดยตรง (เช่น สถานทูตจีนประจำประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ) 
 • ทุนประเภท B คือ ทุนที่มาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งหากมีมหาวิทยาลัยใดที่ให้ทุน เราก็สามารถยื่นขอทุนในเว็บนี้ได้เลย 
 • ทุนประเภท C ที่เป็นทุนทั่วไปซึ่งอาจมาจากหน่วยงานอื่นๆ
** หากเป็นทุนประเภท A หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาและการประเมินผล คือ CSC หน่วยงานของรัฐที่ให้ทุน ส่วนทุนประเภท B จะพิจารณาและประเมินโดยมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน และทุนประเภท C ก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเป็นฝ่ายพิจารณ

คฺณมีสิทธิ์ได้รับทุน CSC:
1、ทุนเต็ม:ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก + ฟรีประกันภัย + ค่าครองชีพ (2500 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี, 3000 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, 3,500 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)

2、ทุนบางส่วน:
ประเภท 1:ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก + ฟรีประกันภัย (หรือ ฟรีค่าเรียนเท่านั้น)
ประเภท 2:ที่เป็นทุนทั่วไปซึ่งอาจมาจากหน่วยงานอื่นๆ


วิธีการหาข้อมูลมหาวิทยาลัยและคณะที่สนใจ
สามารถเริ่มต้นจากการหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยในจีน ว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.csc.edu.cn ค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สนใจจะขอทุน ตรวจสอบวันรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีๆ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน


วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC เรียนต่อที่ประเทศจีน
บางมหาวิทยาลัยนั้นจะขอผลคะแนน HSK ระดับ 5-6 ในการยื่นสมัครชิงทุน
ทุนรัฐบาลจีน CSC ไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครนั้นจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แต่ว่าตอนสมัครนั้นต้องแสดงความต้องการในใบสมัครว่าขอเรียนภาษาจีน 1 ปีด้วย ทางรัฐบาลก็จะมีทุนให้เรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญา “แต่ว่าบางมหาวิทยาลัยนั้นก็จะขอผลคะแนน HSK ระดับ 5-6” และยังต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นผู้สมัครควรเตรียมตัวด้านภาษาให้พร้อม กรณีที่จะขอทุนที่ใช้ภาษาจีนในการเรียน (Chinese Taught Porgram)วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC

เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน China Scholarship Council studyinchina.csc.edu.cn

ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ และกดยืนยันตัวตนผ่านลิงค์ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน
ทุนที่เราสมัครได้มีอยู่ 3 ประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นทุนประเภทใด เราต้องใส่ Agency Number หรือหมายเลขประจำหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยให้ตรงกับประเภทของทุนและหน่วยงานที่จะให้ ระบบจึงจะจัดสรรได้อย่างถูกต้องและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
สำหรับทุนประเภท A (หน่วยงานรัฐ) และทุนประเภท C (หน่วยงานอื่น) เราสามารถเลือกทุนและดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน หากเราเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามรายละเอียดแล้ว ก็ให้ยื่นเอกสารการสมัครตามที่ปรากฏได้เลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักฐานการศึกษา จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
แต่หากเลือกทุนประเภท B (ทุนจากมหาวิทยาลัย) ซึ่งเราเลือกสมัครได้ 2-3 แห่ง เราก็สามารถเลือกสมัครที่เราต้องการและคิดว่ามีโอกาสได้มากที่สุดก็ได้ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง จากนั้นให้เลือกดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารการสมัครซึ่งเหมือนกับการยื่นทุนประเภท A และ C ในเบื้องต้น บางทุนอาจต้องการหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามแต่ละโครงการและสาขา
เมื่อสมัครทุนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ได้อีก แต่สามารถยกเลิกการสมัครทุนต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสมัครในรอบที่ 2 แล้วและขอยกเลิกอีกครั้ง จะไม่สามารถทำได้
พิมพ์ใบสมัครที่เสร็จแล้วออกมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่คือวิธีการคร่าว ๆ ในการสมัครขอทุนจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐของจีน ซึ่งเราต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดขอเอกสารเพิ่มเติมหรือต้องการให้ติดต่อผ่านช่องทางใด


ข้อสำคัญเลยก็คือ ต้องทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบทุนประเภทใด มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เรากำลังขอทุนนั้นมีหมายเลขประจำตัวหรือ “Agency Number” ใด เพราะหากผิดพลาด เราก็ไม่สามารถสมัครได้


China Scholarship Council

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครทุนอยู่ที่ประมาณเดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมีนาคมหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนเมษายน หลังจากเราได้รับการยืนยันว่าได้รับทุนแล้ว เราก็จะได้เอกสารรับรองเพื่อขอวีซ่าในลำดับถัดไป


เอกสารประกอบการสมัครทุน CSC 2024

แบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์: คุณจะพบได้หลังจากลงทะเบียนบน on หน้าอย่างเป็นทางการของทุนรัฐบาลจีน.

(1) รับรองเอกสารรับรองระดับสูงสุดและใบรับรองผลการเรียน

(2) แบบฟอร์มทางการแพทย์อย่างเป็นทางการหรือแบบฟอร์มตรวจร่างกายชาวต่างชาติ Foreign. ต้องแนบสำเนาแบบฟอร์มนี้ที่กรอกโดยแพทย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มลงนามโดยแพทย์และมีตราประทับอย่างเป็นทางการของศูนย์การแพทย์หรือโรงพยาบาลที่คุณทำ ต้องประทับตราอย่างน้อยหนึ่งดวงที่ด้านบนของรูปถ่ายบัตรที่แนบมาก่อนหน้านี้ แบบฟอร์มใด ๆ ที่เก่ากว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครจะไม่ได้รับการยอมรับ

(3) CV เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน: คุณสามารถแนบเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจทางวิชาการและความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณ หรือกรอกโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องของแบบฟอร์มใบสมัคร

(4) จดหมายรับรอง 2 ฉบับ ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยคนสุดท้ายของคุณ

(5) ประกาศนียบัตร TOEFL หรือ IELTS: ประกาศนียบัตร TOEFL หรือ IELTS เป็นวิชาบังคับ หากคุณไม่ใช่เจ้าของภาษาในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ และต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และ: มหาวิทยาลัยกำหนดคะแนนขั้นต่ำของประกาศนียบัตรทั้งสองสำหรับหลักสูตรแต่ละประเภท หากคุณไม่มีใบรับรอง IELTS คุณสามารถแสดงใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระบุว่าปริญญาล่าสุดของคุณได้รับการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(6) แผนการศึกษา / ข้อเสนอการวิจัย

(7) สำเนาหนังสือเดินทาง

(8) แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็น แต่ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตร HSK (ระดับภาษาจีน) จะต้องแนบมาในขณะที่สมัครทุนนี้ รัฐบาลจีนวางแผนที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยภาษาจีนเป็นเวลาสูงสุดสองปี เพื่อให้สามารถเข้าถึงระดับภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมที่คุณเลือกได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีวุฒิการศึกษาอยู่แล้ว การฝึกอบรมของคุณจะทำให้ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจลดลง แนวคิดนี้ใช้ไม่ได้กับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากอัตราการลงทะเบียนในหลักสูตรเหล่านี้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีน

(9) จดหมายตอบรับที่ออกโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในจีนที่คุณต้องการรับเข้าเรียนเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการหนึ่งแต่ไม่จำเป็น มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครมีจดหมายตอบรับและมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่มีข้อกำหนดสำหรับจดหมายตอบรับ จดหมายตอบรับจะเป็นที่ต้องการหากคุณสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีที่นั่งจำกัด หากเป็นมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยระดับสูง จดหมายตอบรับก็จะได้รับการพิจารณาด้วย เริ่มส่งอีเมลหาอาจารย์เพื่อรับจดหมายตอบรับในเดือนตุลาคม

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาคณะของมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการ ให้ไปที่ google.com แล้วเขียนชื่อมหาวิทยาลัย เช่น คณะชีวเคมีมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงหรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คุณจะเห็นรายชื่อคณะ คัดลอกอีเมลของอาจารย์และส่งอีเมล หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากส่งอีเมลฉบับแรก ให้อดทนและอย่าเริ่มเก็บอีเมลเพราะอาจยุ่งหรือไม่ต้องการนักเรียนใหม่

(10) จดหมายก่อนเข้าเรียนเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการหนึ่งแต่ไม่จำเป็น เป็นจดหมายที่ออกโดยมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการให้เป็นนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นและพวกเขารู้จักคุณด้วยคุณสมบัติดีๆ ของคุณ จดหมายฉบับนี้ไม่ง่ายที่จะบรรลุ จดหมายจะเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น คุณอาจถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความสำคัญของคุณ (ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร คุณมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกมหาวิทยาลัยสามแห่งตามลำดับความชอบ) หากคุณไม่มีมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง หรือในกรณีที่แย่ที่สุด ไปที่มหาวิทยาลัยอื่นที่คุณเลือก

(11) เอกสารอื่นๆ: หากคุณมีข้อแตกต่างหรือสิ่งพิมพ์วิจัยอื่น ๆ คุณต้องแนบมา

(12) หากมหาวิทยาลัยจีนแห่งใดต้องการค่าธรรมเนียมขั้นตอนการสมัครหรือการคัดกรองใบสมัคร คุณต้องส่ง พิมพ์และแนบใบเสร็จกับเอกสารของคุณทั้งสองชุด

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณเลือกบริการจัดส่งที่เชื่อถือได้เพื่อส่งเอกสารการสมัครทุน CSC ของคุณโดยตรงไปยังที่อยู่ของมหาวิทยาลัยจีน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถรับได้ทันเวลา

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


Chinese Universities under CSC Scholarship 2024-2024


University  Name Agency Number
China University of Geosciences  11415
Anhui Agricultural University  10364
Anhui Medical University  10366
Anhui Normal University  10370
Anhui University  10357
Anshan Normal University Liaoning China  10169
Beihang University  10006
Beihua University  10201
Beijing Film Academy  10050
Beijing Foreign Studies University  10030
Beijing Forestry University  10022
Beijing Institute of Technology  10007
Beijing International Studies University  10030
Beijing Jiaotong University  10004
Beijing Language and Culture University  10032
Beijing Normal University  10027
Beijing Sport University  10043
Beijing Technology and Business University  10011
Beijing University of Chemical Technology  10010
Beijing University of Chinese Medicine  10026
Beijing University of Posts and Telecommunications  10013
Beijing University of Technology  10005
Bohai University  10167
Capital Medical University  10025
Capital Normal University  10028
Capital University of Economics and Business  10038
Capital University of Physical Education and Sports  10029
Central Academy of Fine Arts  10047
Central China Normal University  10511
Central Conservatory of Music  10045
Changsha University of Science and Technology  10536
Central South University  10533
Central University of Finance and Economics  10034
Chang’an University  10710
Changchun University of Chinese Medicine  10199
Changchun University of Science and Technology  10186
Changchun University  11726
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine   10633
China Academy of Art   10355
China Agricultural University   10019
China Foreign Affairs University    10040
China Medical University  10159
China Pharmaceutical University  10316
China Three Gorges University  11075
China University of Geosciences (Wuhan)  10491
China University of Mining and Technology   10290
China University of Petroleum (Beijing)  11414
China University of Petroleum(East China)   10425
China University of Political Science and Law   10053
Chongqing Jiaotong University  10618
Chongqing Medical University  10631
Chongqing Normal University    10637
Chongqing University  10611
Chongqing University of Posts and Telecommunications  10617
Communication University of China  10033
Dali University   10679
Dalian Jiaotong University  10150
Dalian Maritime University  10151
Dalian Medical University  10161
Dalian Polytechnic University   10152
Dalian University of Foreign Languages  10172
Dalian University of Technology  10141
Dongbei University of Finance and Economics  10173
Donghua University  10255
East China Normal University   10269
East China University of Political Science and Law  10276
East China University of Science and Technology  10251
Fudan University   10246
Fujian Agriculture and Forestry University  10389
Fujian Medical University  10392
Fujian Normal University  10394
Fujian University of Technology  10388
Fuzhou University   10386
Gannan Normal University   10418
Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences  82101
Guangxi Medical University  10598
Guangxi Normal University   10602
Guangxi University  10593
Guangzhou Medical University  10570
Guangzhou University of Chinese Medicine   10572
Guilin University of Electronic Technology    10595
Guizhou Minzu University  10672
Guizhou Normal University  10663
Guizhou University  10657
Hainan Normal University  11658
Hainan University  10589
Hangzhou Normal University   10346
Harbin Engineering University  10217
Harbin Institute of Technology  10213
Harbin Normal University   10231
Harbin University of Science and Technology   10214
Hebei Medical University  10089
Hebei Normal University  10094
Hebei University of Economics and Business  11832
Hebei University of Technology  10080
Hefei University  11059
Hefei University of Technology  10359
Heihe University  13744
Heilongjiang University  10212
Heilongjiang University of Chinese Medicine  10228
Henan University   10475
Henan University of Chinese Medicine  10471
Henan University of Technology (HAUT)   10463
Hohai University  10294
Huangshan University  10375
Huaqiao University  10385
Huazhong Agricultural University  10504
Huazhong University of Science & Technology  10487
Hubei University  10512
Hunan Normal University  10542
Hunan University   10532
Inner Mongolia Agricultural University  10129
Inner Mongolia Normal University   10135
Inner Mongolia University  10126
Inner Mongolia University of Technology    10128
Jiamusi University  10222
Jiangnan University  10295
Jiangsu Normal University  10320
Jiangsu University  10299
Jiangxi Normal University  10414
Jiangxi University of Finance and Economics  10421
Jilin Agricultural University  10193
Jilin International Studies University  10964
Jilin Normal University  10203
Jilin University  10183
Jinan University  10559
Jingdezhen Ceramic Institute  10408
Jinzhou Medical University  10160
Kunming Medical University  10678
Kunming University of Science and Technology  10674
Lanzhou Jiaotong University  10732
Lanzhou University   10730
Lanzhou University of Technology  10731
Liaoning Shihua University   10148
Liaoning Technical University  10147
Liaoning Univeristy of Technology  10154
Liaoning University  10140
Liaoning University of Traditional Chinese Medicine  10162
Ludong University  10451
Minzu University of China  10052
Mudanjiang Normal University  10233
Nanchang Hangkong University  10406
Nanchang University  10403
Nanjing Agricultural University  10307
Nanjing Medical University   10312
Nanjing Normal University   10319
Nanjing University  10284
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics  10287
Nanjing University of Chinese Medicine  10315
Nanjing University of Information Science & Technology  10300
Nanjing University of Science and Technology  10288
Nanjing University of the Arts  10331
Nankai University  10055
Nantong University  10304
Ningbo University  11646
Ningbo University of Technology  11058
Ningxia Medical University  10752
Ningxia University  10749
North China Electric Power University   10054
North China University of Technology  10009
Northeast Agricultural University  10224
Northeast Electric Power University  10188
Northeast Forestry University  10225
Northeast Normal University  10200
Northeastern University  10145
Northwest A&F University  10712
Northwest Normal University   10736
Northwest University  10697
Northwestern Polytechnical University  10699
Ocean University of China  10423
Peking University  10001
Qingdao University  11065
Qingdao University of Science and Technology (QUST)  10426
Qinghai University  10743
Qiqihar University   Number not Found 
Renmin University of China  10002
Shaanxi Normal University  10718
Shaanxi University of Chinese Medicine  10716
Shandong Normal University  10445
Shandong University  10422
Shandong University of Science and Technology  10424
Shandong University of Technology  10433
Shanghai Conservatory of Music  10278
Shanghai International Studies University  10271
Shanghai Jiao Tong University  10248
Shanghai Maritime University  10254
Shanghai Normal University  10270
Shanghai Ocean University  10264
Shanghai University  10280
Shanghai University of Finance and Economics  10272
Shanghai University of International Business and Economics  10273
Shanghai University of Political Science and Law  11835
Shanghai University of Sport  10277
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine  10268
Shantou University  10560
Shanxi University  10108
Shanxi University of Chinese Medicine  10809
Shenyang Aerospace University  10143
Shenyang Jianzhu University  10153
Shenyang Ligong University  10144
Shenyang Normal University  10166
Shenyang University of Technology  10142
Shihezi University  10759
Sichuan International Studies University  10650
Sichuan University  10610
Soochow University  10285
South China Normal University  10574
South China University of Technology  10561
Southeast University  10286
Southern Medical University  12121
Southwest Jiaotong University  10613
Southwest University   10635
Southwest University of Political Science and Law  10652
Southwestern University of Finance and Economics  10651
Sun Yat-sen University  10558
Taiyuan University of Technology  10112
The Central Academy of Drama  10048
Tiangong University  10058
Tianjin University  10056
Tianjin Foreign Studies University  10068
Tianjin Medical University  10062
Tianjin Normal University  10065
Tianjin University of Science and Technology  10057
Tianjin University of Technology and Education  10066
Tianjin University of Technology, China  10060
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine  10063
Tongji University  10247
Tsinghua University    10003
University of Chinese Academic of Sciences  80001
University of Electronic Science and Technology of China  10614
Shanghai University of International Business and Economics  10273
University of Jinan  10427
University of Science and Technology Liaoning  10146
University of Science and Technology Beijing  10008
University of Science and Technology of China  10358
University of Shanghai for Science and Technology  10252
Wenzhou Medical University  10343
Wenzhou University  10351
Wuhan Sports University  10522
Wuhan Textile University   10495
Wuhan University  10486
Wuhan University of Technology  10497
Wuyi University  10397
Xi’an Jiaotong University  10698
Xi’an Shiyou University  10705
Xiamen University  10384
Xiamen University of Technology   11062
Xiangtan University  10530
Xidian University  10701
Xinjiang Medical University  10760
Xinjiang Normal University  10762
Xinjiang University  10755
Yanbian University  10184
Yangtze University  10489
Yangzhou University  11117
Yanshan University  10216
Yantai University  11066
Yunnan Agricultural University  10676
Yunnan Minzu University   10691 
Yunnan Normal University  10681
Yunnan University  10673
Yunnan University of Finance and Economics  10689
Zhejiang Gongshang University  10353
Zhejiang Normal University  10345
Zhejiang Ocean University  10340
Zhejiang Sci-Tech University  10338
Zhejiang University  10335
Zhejiang University of Science and Technology  11057
Zhejiang University of Technology  10337
Zhengzhou University  10459
Zhongnan University of Economics and Law  10520

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


แล้วถ้าเราไม่อยากสมัครกับ CSC ล่ะ มีวิธีการอื่นอีกไหม?

มีแน่นอน นั่นก็คือ การเลือกสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีมากกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศจีนโดยตรงได้เลย มหาวิทยาลัยเหล่านี้เสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศจีนโดยเฉพาะ

1. จะสมัครทุนอะไรได้บ้างหากสอบผ่าน HSK ระดับ 4 แล้ว

 ** ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


2、 ทุนเรียนจีน ไม่มี พื้นฐาน   1+4 **
ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี:

 • ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
 • เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
 • ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 4 ปี
 • มีเงินให้ปีละ 2000-15000 หยวน
 • ห้องพัก 2 คน,ห้องน้ำดีมาก

เมือง: เหอเฟย, หวงซาน, ไท่หยวน, เฉิงตู, หวู่ยี่
คณะที่แนะนำ:การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, ภาษาจีนและวรรณคดี, การค้าระหว่างประเทศ, การออกแบบ, วารสารศาสตร์, จิตวิทยาประยุกต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทางการเงิน, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ระบบอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์และอื่นๆ

 ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร3、ทุนเรียนจีน ไม่มี พื้นฐาน   1+3  **    ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

 • ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
 • เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
 • ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 3 ปี
 • มีเงินให้เดือนละ 500-30000 หยวน 
 • ห้องพัก 2 คน,ห้องน้ำดีมาก

เมือง: เหอเฟย, ไท่หยวน, เฉิงตู, ฉงชิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เซียะเหมิน, ฝูโจว

คณะ: บริหารธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, การจัดการโลจิสติกส์   คณิตศาสตร์ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม การออกแบบ ดนตรี การเต้นรำ พืชไร่ วารสารศาสตร์ ฯลฯ

 ** ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 【ทุนเรียนจีนไม่มีพื้นฐาน 】ทุน 1+4 และ 1+3 โควต้ามีจำนวนที่จำกัด ขณะนี้เหลือเพียง 30 ที่ หากสนใจสมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อสมัครจองโควต้า.

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


 4. ทุนเรียนภาษา 1 ปี


 • ทุนเรียนต่อภาษาจีน 1 ปี 
 • ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าที่พัก
 • ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน hsk
 • อายุ 18-45 ปี
 • ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
 • เมือง: กวางโจว、ปักกิ่ง、ซีอาน、เฉิงตู、อู๋หู、หนานชาง、ชิงเต่า、หางโจว

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand2   Line2:@lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024

 • 
                    ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024-CSC ทุนรัฐบาลจีน 2024-ประสบการณ์สมัครทุน

  csc ทุนรัฐบาลจีน 2022-ประสบการณ์สมัครทุน แนะนำทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท): อันที่จริง มีทุนการศึกษาหลายประเภทสำหรับการศึกษาในประเทศจีน ที่นี่ เราแนะนำทุนการศึกษา CSC (ทุนรัฐบาลจีน) และ แบบS (มีค่าครองชีพ) เป็นหลัก สำหรับการแนะนำหมวดทุนการศึกษา 1. วิธีเลือกคณะและมหาวิทยาลัย สำหรับทุน CSC: ทุนCSCระดับปริญญาตรี: ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน CSC น้อยมากในระดับปริญญาตรี ทุนCSC ส่วนใหญ่จะไม่มอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นจึงมีคณะและมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่สามารถเลือกทุนCSC และ ข้อกำหนดก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน คณะหลัก ได้แก่ ภาษาจีน การค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ ถ้าคุณชอบวิศวกรรม (คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม ชีววิทยา เคมี ฯลฯ) การสมัคร CSC จะค่อนข้างง่าย ถ้าคุณชอบวิชาภาษาจีน/การค้าระหว่างประเทศ และคณะศิลปศาสตร์/ธุรกิจอื่นๆ การสมัครขอทุนจะยากขึ้น ต้องเตรียมการอย่างเพียงพอ

 • 
                    ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024-ทุนรัฐบาลจีน CSC คืออะไร?

  ทุนรัฐบาลจีน CSC คืออะไร? CSC หรือ “China Scholarship Council” เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาศึกษาต่อยังประเทศจีน โดยทุนที่ทาง CSC มอบให้นั้นก็มีหลายระดับด้วยกัน เช่น ระดับปริญญาตรี – โท – เอก รวมไปจนถึงทุนเรียนภาษา 1 ปีและทุนวิจัยอีกด้วย

Tag: #ทุนรัฐบาลจีน CSC 2567. #ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024