ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

3、ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

Tag: AI. Artificial Intelligence

ปัญญาประดิษฐ์เป็นอาชีพใหม่ที่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ อาชีพนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงในประเทศจีนและเงินเดือนประจำปีของผู้มีพรสวรรค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นสูงถึงหนึ่งล้านคน มีมหาวิทยาลัยไม่มากนักที่รับสมัครสาขาวิชานี้ โปรดดูรายละเอียดตามรายชื่อด้านล่าง:

Xi’an  西安  ซีอาน
西安电子科技大学 Xidian University (Chinese, English)
西安交通大学 Xi’an Jiaotong University (Chinese, English)
西北大学 Northwest University

Wuhan 武汉 อู่ฮั่น
华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology (Chinese, English)

Taiyuan 太原  ไท่หยวน
太原理工大学 Taiyuan University of Technology (Chinese, English)

Chongqing 重庆  ฉงชิ่ง
西南大学 Southwest University (Chinese)
西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics (Chinese)

Tianjin 天津  เทียนจิน
天津理工大学 Tianjin University of Technology ( Chinese)
天津科技大学 Tianjin University of Science and Technology (Chinese)

Zhengzhou 郑州  เจิ้งโจว
郑州大学 Zhengzhou University (Chinese)

Chengdu 成都   เฉิงตู
四川大学 Sichuan University (Chinese)
电子科技大学 University of Electronic Science and Technology (English)

Qingdao 青岛  ชิงเต่า
山东大学 Shandong University (English) 

Hohhot  呼和浩特  ฮูฮอต
内蒙古工业大学 Inner Mongolia University of Technology (Chinese)

Liaoning 辽宁 เหลียวหนิง

辽宁工程技术大学 Liaoning Technical University (Chinese, English)


แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand