ภาษาและวรรณคดีจีน-มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับปริญญาโท

4、ภาษาและวรรณคดีจีน-มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับปริญญาโท


คณะภาษาและวรรณคดีจีน ในการสมัคร จะมีชื่อคณะที่เกี่ยวข้องกันหลายชื่อ เช่น ภาษาและวรรณคดีจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ปริญญาโท คณะภาษาและวรรณคดีจีน มีมหาวิทยาลัยดังนี้

Guangzhou 广州  กวาวโจว                                    
暨南大学     Jinan University
华南师范大学  South China Normal University

Shanghai 上海  เซี่ยงไฮ้   
复旦大学     Fudan University 
华东师范大学   East China University     
上海师范大学   Shanghai Normal University
上海外国语大学 Shanghai International Studies University

Beijing 北京   ปักกิ่ง
北京大学     Peking University
清华大学  Tsinghua University
北京师范大学   Beijing Normal University
北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University
北京语言大学   Beijing Language and Culture University
首都师范大学   Capital Normal University
中国传媒大学   Communication U. of China
中央民族大学   Minzu University of China
中国人民大学   Renmin University of China

Tianjin 天津  เทียนจิน
南开大学      Nankai University
天津外国语大学    Tianjin Foreign Studies University
天津师范大学    Tianjin Normal University
天津大学  Tianjin University

Chongqing     重庆    ฉงชิ่ง
重庆师范大学        Chongqing Normal University
四川外国语大学   Sichuan International Studies U.

Chengdu  成都    เฉิงตู
四川大学      Sichuan University

Xi’an 西安  ซีอัน
西北大学      Northwest University
陕西师范大学  Shaanxi Normal University

Nanjing   南京  หนานจิง
南京师范大学  Nanjing Normal University

Zhenjiang  镇江  เจิ้นเจียง  (มณฑล เจียงซู)
江苏大学      Jiangsu University

Xuzhou 徐州  สวีโจว (มณฑล เจียงซู)
江苏师范大学      Jiangsu Normal University

Yangzhou  หยางโจว   (มณฑล เจียงซู)
扬州大学      Yangzhou University

Hangzhou   杭州   หางโจว   (มณฑล เจ้อเจียง) 
浙江大学   Zhejiang University
浙江工商大学   Zhejiang Gongshang University  

wenzhou  温州  เวินโจว (มณฑล เจ้อเจียง) 
温州大学      Wenzhou University

Hefei  合肥  เหอเฝย(มณฑล อันฮุย)
安徽大学       Anhui University
安徽农业大学     Anhui Agricultural University

Huangshan 黄山   หวงซาน(มณฑล อันฮุย)
黄山学院      Huangshan University

Xiamen   厦门 เซียะเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน)
厦门大学     Xiamen University

Fuzhou 福州 ฝูโจว  (มณฑลฝูเจี้ยน)
福建师范大学      Fujian Normal University

Taiyuan 太原 ไท่หยวน
山西大学     Shanxi University

Wuhan 武汉 อู่ฮั่น
武汉大学    Wuhan University
华中师范大学  Central China Normal University
华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology
湖北大学 Hubei University
长江大学 Yangtze University

Changsha 长沙 ฉางซา  (มณฑลหูหนาน)
中南大学   Central South University
湖南师范大学  Hunan Normal University

Xiangtan 湘潭 เซียงถาน (มณฑลหูหนาน)
湘潭大学   Xiangtan University

Kunming 昆明  คุนหมิง
云南大学     Yunnan University
云南民族大学 Yunnan Minzu University
云南师范大学 Yunnan Normal University

Qingdao 青岛 ชิงเต่า (มณฑลซานตง)
青岛大学     Qingdao University
中国海洋大学 Ocean University of China

Jinan 济南 จี่หนาน (มณฑลซานตง)
山东大学      Shandong University
山东师范大学  Shandong Normal University

Harbin 哈尔滨 ฮาร์บิน

黑龙江大学  Heilongjiang University  

แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand