เรียนต่อจีน:กวางโจว

ศึกษาต่อปริญญาเอกในกวางโจว มหาวิทยาลัยและคณะที่แนะนำ

กวางโจวให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของจีน ตั้งอยู่ในภาคใต้ที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง หากต้องการศึกษาระดับปริญญาเอกในกวางโจว แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาอย่างไร LIFP ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและคณะที่แนะนำไว้ดังนี้

เรียนต่อจีน:กวางโจว

เรียนต่อจีนกวางโจว

1. Sun Yat-sen University  中山大学
ก่อตั้งโดยคุณSun Yat-sen โดยมีการเรียนการสอนมายาวนานมากว่า 100 ปี เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นมีรากฐานที่มั่นคงในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีขนาดทางการแพทย์และความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้ตๆของประเทศจีน: มีโรงพยาบาลในเครือโดยตรง 10 แห่ง (รวมถึงโรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 3 แห่ง)

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学

เรียนต่อจีน:Sun Yat Sen University

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นมีวิทยาเขตกวางโจว เซินเจิ้นและจูไห่ วิทยาเขตทั้งสามแห่งมีคณะระดับปริญญาตรี 132 คณะ มีสถานีวิจัยหลังจบปริญญาเอก 45 สถานี, หลักสูตรปริญญาเอกอันดับต้นๆ 51 หลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 7,166 คน ศาสตราจารย์ปริญญาเอก 2,275 คน .


มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นจัดอยู่ในอันดับที่ 263 ของโลกใน QS และอันดับที่ 8 ในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


Sun Yat-sen Universityปริญญาเอก คณะแนะนำ: เวชศาสตร์คลินิก ปรัชญา คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University
คณะเวชศาสตร์คลินิก:   
                                                            คณะเวชศาสตร์คลินิกถือเป็นคณะเอกของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น คณะแพทยศาสตร์คลินิกของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นมีความแข็งแกร่งในด้านการบริหารการเรียนและอัตราการจ้างงานของนักเรียนหลังสำเร็จการศึกษาก็สูง เป็นคณะยอดนิยมสำหรับผู้ที่สมัครสอบทุกๆปี  ในการประเมินคณะวิชา การแพทย์ขั้นพื้นฐาน เวชศาสตร์คลินิก และเภสัชศาสตร์ ได้ระดับ A- ซึ่งอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ 10% ในประเทศจีน ผลการประเมินของ ทันตวิทยา สาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกันคือ B+,  การประเมินคณะการพยาบาลคือ B. ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นไม่มีจุดอ่อนในด้านการแพทย์ และแต่ลคณะมีความแข็งแกร่งอย่างสูง


คณะปรัชญา:
ภาควิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นเป็นหนึ่งในฐานการวิจัยปรัชญาโลกและการฝึกอบรมผู้มีความสามารถที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ยอมรับอย่างสูงสำหรับการมอบวุฒิปริญญาเอกด้านปรัชญาเป็นอันดับต้นของจีน และสามารถ อบรมปรัชญามาร์กซิสต์ ปรัชญาจีน ปรัชญาต่างประเทศ จริยธรรม ศาสนาศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สุนทรียศาสตร์และตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学
คณะคณิตศาสตร์:
คณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะเอกของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นหนึ่งในคณะที่เรียนแล้วนำมาปฏิบัติใช้งานได้อย่างแพร่หลายมากที่สุด นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีและวิธีการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เชี่ยวชาญในการทำความเข้าใจแอปพลิเคชันบางอย่าง หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น โปรแกรมเมอร์ อาจารย์ และบุคลากรทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学
คณะการจัดการเศรษฐกิจ: 
คณะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจคือคณะเอกของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น  Lingnan College of Sun Yat-sen University เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่ม่ชื่อเสียงทางด้านวิชาธุรกิจและเป็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกด้วย การจัดการเป็นหนึ่งในคณะที่โดดเด่น มีชื่อเสียงในจีนตอนใต้และมีการจ้างงานที่ดีมาก
คณะComputer /AI (Artificial Intelligence) 
คณะคอมพิวเตอร์ของ Sun Yat-sen University ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ A+ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เอกสารวิชาการระดับนานาชาติยังอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้ลงทุนอย่างหนักในคณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  ในปี 2020 ได้มีการซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Tianhe No. 2 ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศด้วยมูลค่า 2.4 พันล้าน


ค่าเล่าเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น:
ศิลปศาสตร์: 34,000 หยวน/ปี
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์: 44,200 หยวน/ปี
การแพทย์: 65,000 หยวน/ปี
การเรียน: 3-4 ปี
ภาษาการสอน: ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


2.South China University of Technology华南理工大学
เมือง:  Guangzhou กวางโจว
South China University of Technology อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญใน "211 Project" และ "985 Project" ของจีน ในปี 2020 จะอยู่ในอันดับที่ 290 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ US NEWS, 15 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจีนของ US NEWS และ 151-200 ใน "การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทางวิชาการ"
 
 
South China University of Technology เป็นที่รู้จักในด้านสาขาวิชาวิศวกรรม เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมที่สำคัญในประเทศจีน ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุมซึ่งรวมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม และกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามี 10 คณะที่เข้าสู่ 1%แรกของการจัดอันดับ ESI ทั่วโลกสำหรับคณะระดับนานาชาติ โดยในจำนวนนี้ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เคมี และวิทยาศาสตร์การเกษตรอยู่ในอันดับต้นๆ และอยู่อันดับที่6ของมหาวิทยาลัยจีน เป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้ของจีน

มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学
คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า เช่น เทคโนโลยีและวิศวกรรมอุตสาหกรรมเบา สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรม อันดับโดยรวมอยู่ใน 10% แรกของจีน

มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学เรียนต่อจีน:South China University of Technology华南理工大学

South China University of Technology ปริญญาเอก คณะแนะนำ: 

1 เทคโนโลยีและวิศวกรรมอุตสาหกรรมเบา 
เซาท์ไชน่าเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาและวิศวกรรม อีกที่นึง คือ Jiangnan University ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาและวิศวกรรมศาสตร์  เหนือกว่าโรงเรียนอื่นๆ  ในฐานะหนึ่งในคณะเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี South China คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาและวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นคณะ A+ เพียงคณะเดียวในโรงเรียนจากการประเมินวิชาของกระทรวงศึกษาธิการปี 2017 มีความแข็งแกร่งด้านคณะ โดยมีนักวิชาการ 1 คน ห้องปฏิบัติการหลัก 1 แห่งสำหรับวิศวกรรมเยื่อและกระดาษ และ 1 ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติสำหรับการผลิตกระดาษและการควบคุมมลพิษ มีสาขาวิศวกรรมเยื่อและกระดาษ วิศวกรรมน้ำตาล และสาขาอื่น ๆ เป็นอันดับต้นๆในประเทศจีน อัตราการจ้างงานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาและสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่านั้นค่อนข้างดี 
มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学

2 สถาปัตยกรรม
ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน "โรงเรียนสถาปัตยกรรมเก่าแก่แปดแห่ง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า สถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในสาคณะเอกอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมมายาวนาน ปัจจุบันมี State Key Laboratory of Subtropical Building Science และวารสาร Journal of Southern Architecture มีนักวิชาการ 2 คน ในจำนวนนี้มีนักวิชาการ He Jingtang เป็นรองประธานสมาคมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้มีอำนาจในด้านสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ได้ออกแบบ 2010 Shanghai World Expo China Pavilion, ห้องสมุด Qian Xuesen, วิทยาเขต University of Macau Hengqin และโครงการสถานที่สำคัญระดับชาติอื่น ๆ อันดับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมอยู่ในระดับแนวหน้าของจีนโดยเฉพาะในจีนตอนใต้                                                    มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学                                        
3 วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติเป็นของสาขาวิชารองของวิศวกรรมไฟฟ้า School of Electric Power of South China University of Technology แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้บุกเบิกรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ โรงเรียนการไฟฟ้ามีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ รร. ดำเนินระบบความรับผิดชอบของคณบดี ปัจจุบัน รร.การไฟฟ้า มีนักวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราการจ้างงานของคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติใน South China University of Technology นั้นสูงมาก ส่วนใหญ่ไปสายโครงข่ายไฟฟ้า การออกแบบ และบริษัทต่างชาติ
มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学

4 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของ South China University of Technology เป็นสาขาวิชาหลักระดับที่หนึ่งของประเทศ โดยในปี 2017 สาขาวิชาการก่อสร้าง "double first-class" ระดับชาติเป็นหนึ่งในคณะที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย South China ของเทคโนโลยี คณะนี้มี 1 ห้องปฏิบัติการหลักของวัสดุและอุปกรณ์เรืองแสง และ 1 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแห่งชาติเพื่อการสร้างเนื้อเยื่อของมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีชื่อเสียงในด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากมาย: คณะวิศวกรรมยางแห่งแรกของจีนและคณะวิศวกรรมซิลิเกตชุดแรกของจีน สาขาวิชาเคมีและเส้นใยเคมีโพลิเมอร์ชุดแรกของจีน เซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ระดับมืออาชีพชุดแรกของจีน
มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学

5. คอมพิวเตอร์/ปัญญาประดิษฐ์
คณะคอมพิวเตอร์ของ South China University of Technology มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Tencent, Huawei และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ  South China University of Technology มีบรรยากาศทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่แข็งแกร่ง และนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง  เมื่อGuangdong และ ทั้งประเทศมีการแข่งขัน เช่น การแข่งขันออกแบบไฟฟ้า การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ การแข่งขันสูตรรถยนต์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง
นอกจากคณะหลักทั้งห้านี้แล้ว วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ และสาขาวิชาอื่น ๆ ก็ดีมากเช่นกัน

มหาวิทยาลัยในจีน South China University of Technology 华南理工大学
ค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า:
ศิลปศาสตร์: 34,000 หยวน/ปี
วิทยาศาสตร์: 40,000 หยวน/ปี
ระบบการศึกษา: 3 ปี (4 ปีสำหรับวิชาเคมีทางการแพทย์)
ภาษาที่สอน: จีน อังกฤษ


3. Jinan University 暨南大学
เมือง:  Guangzhou กวางโจว
Jinan University ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่ร่วมกันสร้างโดย สังกัด United Front Work Department of the Central Committee of China, กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง มหาวิทยาลัยจี่หนานอยู่ในอันดับที่ 33 ในประเทศจีนในการจัดอันดับ QS  และ 601-650 ในการจัดอันดับโลก QS


มหาวิทยาลัยจี่หนานมีคณาจารย์ที่แข็งแกร่ง มีอาจารย์ประจำ 2743 คน รวมถึงนักวิชาการ 7 คนของทั้งสองสถาบัน, ศาสตราจารย์887 คน, รองศาสตราจารย์ 1063 คน, อาจารย์ที่ปรึกษา ป.เอก 1,015 คน และ ป.โท 1,944 คน
มหาวิทยาลัยจี่หนานมี 24 สาขาวิชาระดับต้นๆสำหรับปริญญาเอก, การอนุมัติระดับวิชาชีพ 31 ประเภท; 19 สถานีเคลื่อนที่หลังปริญญาเอกและ 1 สถานีวิจัยหลังปริญญาเอก


ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยจี่หนาน: 34000-40000 หยวนต่อปี
ระบบการศึกษา: 3 ปี (4 ปีสำหรับวิชาเคมีทางการแพทย์)
ภาษาการสอน: ภาษาจีน
คณะสำคัญระดับชาติของมหาวิทยาลัยจี่หนาน: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ชีววิทยาทางน้ำ การเงิน วรรณกรรมและศิลปะ .


คณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจี่หนาน:
ภาษาและวรรณคดีจีน,
วารสารศาสตร์และการสื่อสาร,
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,
กฎหมายระหว่างประเทศ,
การค้าระหว่างประเทศ,
เศรษฐศาสตร์,
วรรณกรรมและศิลปะ,
การเงิน,
การจัดการธุรกิจ,
การจัดการการท่องเที่ยว,
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเศรษฐกิจและ
สถิติการจัดการ, กลศาสตร์วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
จักษุวิทยา

South China Normal University  华南师范大学
4. South China Normal University 华南师范大学

เมือง:  Guangzhou กวางโจว
South China Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับจังหวัดที่มีสาขาวิชาที่สมบูรณ์ รวมถึงปรัชญา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ และเป็นมหาวิทยาลัยการก่อสร้างที่สำคัญใน "211 Project" ของจีน

ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ South China Normal University คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู การสอน และจิตวิทยา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย South China Normal มีการอนุมัติปริญญาเอกมากกว่า 100 โควต้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย South China Normal มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 24,894 คน ระดับปริญญาโท7553 คน และระดับปริญญาเอก 842 คน South China Normal University มีคณาจารย์และวิจัยรวมทั้งสิ้น 1979 คน ซึ่งรวมถึงศาสตราจารย์ นักวิจัย รองศาสตราจารย์ และนักวิจัยสมทบ 1,098 คน และนักวิชาการ 10 คน

South China Normal University  华南师范大学
แนะนำคณะปริญญาเอกของ South China Normal University:
อักษรศาสตร์จีน
วรรณคดีจีนโบราณ,
วรรณกรรมและศิลปะ
วรรณคดีจีนร่วมสมัย
ภาวะผู้นำทางการศึกษาและการจัดการ
หลักสูตรและการสอนของโรงเรียน
ภาษาจีนการศึกษานานาชาติ
เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการจัดการ
จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา
จิตวิทยา
พลศึกษาและการฝึกอบรม
มนุษยศาสตร์และสังคมวิทยาการกีฬา


ค่าเล่าเรียนปริญญาเอกที่ South China Normal University: 25,000 หยวนต่อปี
ระบบเรียน: 3 ปี
ภาษาการสอน: ภาษาจีน


5、South China Agricultural University华南农业大学

เมือง:  Guangzhou กวางโจว
South China Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่มีความได้เปรียบในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการเกษตรในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน "211 Project" ของจีน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นใน 1909 เป็นสนามทดลองการเกษตรของมณฑลกวางตุ้งและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรที่แนบมา ใน 1952 อดีตโรงเรียนเกษตรของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นโรงเรียนเกษตรของมหาวิทยาลัยหลิงหนานและภาควิชาสัตวบาลและสัตวแพทย์ แพทยศาสตร์และภาควิชาศัตรูพืชและศัตรูพืชของวิทยาลัยเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยกวางสีได้ควบรวมกิจการเพื่อจัดตั้งการเกษตรของจีนตอนใต้ในปี พ.ศ. 2495 วิทยาลัย


South China Agricultural University อยู่ในอันดับที่ 6 ในบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆ ในมณฑลกวางตุ้ง จากข้อมูลล่าสุดของสาขาวิชา ESI ในปี 2020 มหาวิทยาลัย South China Agricultural University มี 8 สาขาวิชาใน 1% แรกของโลก และสาขาวิชา ได้แก่


พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์การเกษตร วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยาและชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา วิศวกรรม
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกของ South China Agricultural University:
28,000 หยวนต่อปี
ระบบโรงเรียน: 3 ปี
ภาษาการสอน: ภาษาจีน

Southern Medical University
6. Southern Medical University  南方医科大学        เมือง:  Guangzhou กวางโจว                                                                                         
ตั้งอยู่ในกวางโจว  เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยแรกของจีนที่เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์คลินิกในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 8 ปี เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนำร่องแห่งแรกในหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับแพทย์ดีเด่นในประเทศและเป็นกุญแจสำคัญ มหาวิทยาลัยการก่อสร้างสำหรับมหาวิทยาลัยระดับสูงในมณฑลกวางตุ้ง

Southern Medical University
บรรพบุรุษของโรงเรียนคือมหาวิทยาลัยแพทย์ทหารแห่งแรกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 และถูกกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติในปี 2522 ในเดือนสิงหาคม 2547 ได้ย้ายไปยังมณฑลกวางตุ้งโดยรวมและเปลี่ยนชื่อเป็นภาคใต้ มหาวิทยาลัยการแพทย์.

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学
ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีสถาบันการสอน 21 แห่งและสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 35 แห่ง โรงพยาบาลในเครือโดยตรง 13 แห่งที่มีเตียงมากกว่า 12,600 เตียง คลินิกเฉพาะทางระดับชาติ 17 แห่ง สาขาวิชาเฉพาะทางคลินิกที่สำคัญ 60 แห่งของมณฑลกวางตุ้ง ศูนย์ควบคุมคุณภาพการแพทย์ประจำมณฑลกวางตุ้ง 12 แห่ง ที่นั่น เป็นระดับปริญญาเอกที่ได้รับอนุญาต 10 สาขาวิชา สถานีเคลื่อนที่หลังปริญญาเอก 8 แห่ง มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 13,910 คน สูงกว่าปริญญาตรี 6,502 คน และนักศึกษาต่างชาติ 1,020 คน

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学
คณะที่แนะนำ Southern Medical University:
คลินิกเวชกรรม
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การพยาบาล
เวชศาสตร์ป้องกัน
แพทย์แผนจีน
ร้านขายยา
ถ่ายภาพทางการแพทย์
พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
การผ่าตัด
ทันตกรรมประดิษฐ์
ระบาดวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยา
นิติเวชศาสตร์
พยาธิวิทยาคลินิก


ค่าเล่าเรียนปริญญาเอก Southern Medical University: 30,000-48,000 หยวน/ปี
ระบบเรียน: 3 ปี
ภาษาการสอน: จีน/อังกฤษ

มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学
7.Guangdong University of Foreign Studies广东外语外贸大学

เมือง:  Guangzhou กวางโจว
Guangdong University of Foreign Studies เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งที่มีลักษณะพิเศษระดับสากลและเป็นฐานที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรมผู้มีความสามารถระดับนานาชาติในจีนตอนใต้ วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์และการค้าต่างประเทศ และการวิจัยเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 19,799 คนและนักศึกษาระดับป. โท และ เอกเต็มเวลา 4,794 คน

มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学
ประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษของโรงเรียนคือสถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวและสถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจว สถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507 และลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2508 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 36 แห่งที่อยู่ภายใต้อดีตคณะกรรมการการศึกษาของรัฐ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจวก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2523 เป็นวิทยาลัยภายใต้อดีตกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์) และเป็นหนึ่งในหน่วยก่อตั้งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 รัฐบาลประชาชนของมณฑลกวางตุ้งได้รวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศกวางตุ้ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 วิทยาลัยการคลังและเศรษฐศาสตร์กวางตุ้งได้รวมเข้ากับมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศกวางตุ้ง

มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学

คณะปริญญาเอกที่แนะนำ Guangdong University of Foreign Studies:
การค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
การเงิน
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
การแปล
รัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมัน


ค่าเล่าเรียนปริญญาเอกของ Guangdong University of Foreign Studies: 30,000 หยวนต่อปี

ระบบโรงเรียน: 3 ปี
ภาษาการสอน: จีน/อังกฤษ
มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学


#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567