ทุนปริญญาเอกเมืองปักกิ่ง: ปริญญาเอกคณะการเงิน

ทุนปริญญาเอกเมืองปักกิ่ง: ปริญญาเอกคณะการเงิน

เมื่อต้องการเรียนปริญญาเอกด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาใดได้บ้าง
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยของปักกิ่งมักจะเป็นทุนสำหรับอาจารย์และแพทย์ คุณสามารถสมัครทุนรัฐบาลจีน ทุนสถาบันขงจื๊อ ทุนรัฐบาลเทศบาล ทุนมหาวิทยาลัย ฯลฯ แต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียด สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP เพิ่มเติมได้

โดยยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทุนปริญญาเอกด้านการเงิน มีดังนี้
1.ทุนรัฐบาลจีน CSC: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ประกันฟรี + ค่าครองชีพรายเดือนละ 3,500 หยวน
2. รางวัลมหาวิทยาลัยปักกิ่ง: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพรายเดือนละ 3000 หยวน
3 ทุนสถาบันขงจื๊อ GIS: ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าที่พัก + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพรายเดือนละ 3,500 หยวน
4. ทุนรัฐบาลเทศบาลปักกิ่ง: ฟรีค่าเล่าเรียน

ระยะเวลารับทุนปริญญาเอก: 5 ปี

คำแนะนำสำหรับการสมัครปริญญาเอก: คุณต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยก่อนและถ้าท่งมหาวิทยาลัยยินดีที่จะยอมรับก่อนที่คุณจะสามารถสมัครต่อไปได้ หากคุณไม่ทราบวิธีติดต่อทางมหาวิทยาลัย คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP เรามีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในมหาวิทยาลัยของจีน และสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

ทุนปริญญาเอกคณะการเงิน-ภาคภาษาจีน:
Tsinghua University 清华大学
Peking University 北京大学
Renmin University of China 中国人民大学
China Agricultural University 中国农业大学
University of Chinese Academy of Sciences 中国科学院大学
Capital University of economics and trade 首都经济贸易大学
Beihang University 北京航空航天大学
University of international business and Economics 对外经济贸易大学
Beijing University of Technology 北京理工大学


ทุนปริญญาเอกคณะการเงิน-ภาคภาษาอังกฤษ:

Tsinghua University 清华大学
Central University of Finance and Economics中央财经大学
University of Chinese Academy of Sciences中国科学院大学
University of international business and Economics对外经济贸易大学
Beijing University of Technology北京理工大学
Beihang University 北京航空航天大学

#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567