ทุนเต็มจำนวนในหางโจว

ทุนเต็มจำนวนในหางโจว ภาคภาษาจีน/อังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญภายใต้รัฐบาลของจังหวัดโดยตรง

จุดเด่นของโครงการนี้: มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองหางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทและอัตราความสำเร็จในการสมัครทุนก็สูง


ทุนเต็ม: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ฟรีประกันภัย + ค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 2500 หยวน/เดือน, ปริญญาโท 3,000 หยวน/เดือน, ปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน)

ทุนบางส่วน: 
A- 20,000 หยวนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 30,000 หยวนสำหรับปริญญาโท (เทียบเท่าค่าเล่าเรียนฟรี ชำระค่าที่พัก 1,000-4000 หยวนต่อปี)

เมือง: หางโจว

ภาษาการสอน: จีน/อังกฤษ

ค่าเล่าเรียน:  21000-25,000 หยวนต่อปีสำหรับปริญญาโท

ค่าที่พัก: ห้องคู่400-600 หยวน/เดือน, ห้องเดี่ยว 800-1000 หยวน/เดือน

ค่าสมัคร: 400 หยวน

ข้อกำหนด:

ป.โท 18-35 ปี ภาคจีน HSK5-180ขึ้น และ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 85 หรือสูงกว่าสำหรับภาคภาษาอังกฤษ

ทุนเต็มจำนวนในหางโจว

ปริญญาโท (ภาษาจีน)

 •  ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ศิลปะ
 • การสอนภาษาจีน
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สถิติประยุกต์

ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมการผลิตและควบคุมอัจฉริยะ
 • การผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
 • สถิติประยุกต์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์

ทุนเต็มจำนวนในหางโจว

แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

คณะที่ได้รับความนิยมและทิศทางสำหรับการสมัครปริญญาเอกในประเทศจีนปี 2567 

วิธีการสมัครปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน

แนะนำมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในจีน

ศึกษาต่อปริญญาเอกในกวางโจว มหาวิทยาลัยและคณะที่แนะน

ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua


#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand