แนะนำมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในจีน

แนะนำมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในจีน

ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่จีน มีมหาวิทยาลัยชื่อดังอะไรบ้างให้เลือก? จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและการประเมินแบบปากต่อปากของมหาวิทยาลัยในจีน LIFP ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีมาก 10 แห่งและแนะนำให้ทุกคนรู้จัก


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจสูงสุดสามอันดับ:
1. The Times Higher Education Supplement (THEs);
2. QS อังกฤษ
3. U.S. News and World Report (U.S.News)

จากสถิติล่าสุดจากการจัดอันดับหลักสามอันดับแรกของโลกข้างต้น มหาวิทยาลัยมากกว่า 50 แห่งในประเทศจีนอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 500 อันดับแรก


ในจำนวนนี้มีมหาวิทยาลัยเพียง 19 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 500 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับหลัก 3 แห่ง มีมหาวิทยาลัย 10 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่  5 มหาวิทยาลัยในฮ่องกง  และ 4 มหาวิทยาลัยในไต้หวัน


ดังนั้นเราจึงได้เลือกมหาวิทยาลัยในแผ่นดินใหญ่สิบแห่งที่เข้าสู่ 500 อันดับแรเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาในประเทศจีนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก:

1 Peking University 北京大学
Peking University ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 โดยได้รับการตั้งชื่อว่า Jingshi University เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมระดับชาติแห่งแรกในประเทศจีนและเป็นสถาบันการศึกษาที่สูงที่สุดในจีนในขณะนั้น หลังจากการปฏิวัติในปี 1911 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันในปี 1912 ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการวัฒนธรรมใหม่และต้นกำเนิดของ "ขบวนการสี่พฤษภาคม" ในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของการเผยแพร่ลัทธิมาร์กซ์และความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประชาธิปไตยเร็วที่สุดของจีน และเป็นฐานกิจกรรมแรกสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีส่วนช่วย การฟื้นฟูและการปลดปล่อยของชาติและการก่อสร้างและการพัฒนาประเทศ อารยธรรมและความก้าวหน้าทางสังคมมีส่วนสนับสนุนที่ไม่อาจทดแทนได้และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างความทันสมัยของจีน จิตวิญญาณดั้งเดิมของความรักชาติ ความก้าวหน้า ประชาธิปไตย วิทยาศาสตร์ และรูปแบบการศึกษาความพากเพียร ความเข้มงวด การแสวงหาความจริง และนวัตกรรมไม่มีที่สิ้นสุดและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1898年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ2 Tsinghua University 清华大学
มหาวิทยาลัย Tsinghua เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ตั้งอยู่ใน Tsinghua Park ที่สวยงามในเขตชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง เป็นฐานที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรมผู้มีความสามารถระดับสูงและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศจีน บรรพบุรุษของมหาวิทยาลัย Tsinghua คือ Tsinghua Academy ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน 1911 เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล Qing  ในปี ค.ศ. 1912 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย Tsinghua เพื่อพยายามปลูกฝังพรสวรรค์ในท้องถิ่น ภาควิชาของมหาวิทยาลัยจึงก่อตั้งขึ้นในปี 2468 สถาบันจีนศึกษาได้เปิดขึ้นในปีเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา" ในปี พ.ศ. 2455  พ.ศ. 2471 หลังจากการเกิดของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในปี 2480 ย้ายไปทางใต้สู่ฉางซาและร่วมบริหารโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหนานไค่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะกาลแห่งชาติฉางซา ย้ายไปคุนหมิงในปี 2481 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติตะวันตกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 1946 มหาวิทยาลัยชิงหวาได้ย้ายกลับไปยังที่ตั้งเดิมของอุทยานชิงหวา

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1911年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ
Tsinghua University 清华大学

Tsinghua University 清华大学

Tsinghua University 清华大学

3 Fudan University 复旦大学
Fudan University ก่อตั้งขึ้นใน 1905 เดิมชื่อ Fudan Public School เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยอิสระโดยชาวจีน ผู้ก่อตั้งคือ Ma Xiangbo นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนสมัยใหม่ ชื่อโรงเรียน "Fudan" ได้รับการคัดเลือกจากประโยคที่มีชื่อเสียงของ "Sun and Moon Guanghua, Dan Fudan Xi" ใน "Shangshu Dazhuan·Yu Xia Biography" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตนเองและมอบความหวังให้กับปัญญาชนชาวจีน ถึงเวลาจัดระเบียบโรงเรียนของตนเองและกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจในการศึกษา  ในปี 1917 โรงเรียน Fudan Public School ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน Fudan  หลังจากเกิดสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในปี 1937 โรงเรียนได้ย้ายไปที่ Beibei, Chongqing และได้เปลี่ยนเป็นแบบ "รัฐบาล" ในปี 1941 และได้ย้ายกลับไปที่ที่ตั้งเดิมของ Jiangwan, Shanghai ในปี 1946 และปรับแผนกของโรงเรียนระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี 1952 ต่อมา Fudan University กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ในปี 1959 กลายเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติ

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1905年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ


Fudan University 复旦大学
Fudan University 复旦大学

4 University of Science and Technology of China 中国科学技术大学
University of Science and Technology of China เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติที่ครอบคลุมร่วมกับ Chinese Academy of Sciences.  Guo Moruo ก่อตั้งขึ้นในกรุงปักกิ่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2501 โดยทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรกพร้อมกัน หลังจากการก่อตั้งโรงเรียน Chinese Academy of Sciences ได้ใช้นโยบายการบริหารโรงเรียนของ "ดำเนินการทั้งโรงเรียนและรวมแผนกต่างๆเข้ากับแผนกต่างๆ" โรงเรียนได้จัดตั้งแผนกและสาขาวิชาขึ้นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งประเทศต้องการอย่างเร่งด่วน และผสมผสานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ วิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูง , ให้ความสนใจกับการสอนหลักสูตรพื้นฐานและปลูกฝังความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัย สหวิทยาการ และวิชาที่หลากหลาย

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1958年รัฐบาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ

University of Science and Technology of China 中国科学技术大学


5 Zhejiang University 浙江大学
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงโดดเด่น ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศจีน   Qiushi Academy สถาบันก่อนหน้าของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงก่อตั้งขึ้นในปี 2440 และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดที่ก่อตั้งโดยชาวจีนเอง  ในปี พ.ศ. 2471 ได้รับการตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจ้อเจียง  มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยแบบครบวงจร โดยมีลักษณะเด่นและมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศและต่างประเทศ  สาขาวิชาครอบคลุมปรัชญา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์  ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  เกษตรกรรม สิบสองสาขาวิชา รวมทั้งการแพทย์และการจัดการ . มีสาขาวิชาสำคัญระดับชาติระดับแรก 14 สาขาวิชา และสาขาวิชาสำคัญระดับชาติระดับที่สอง 21 สาขาวิชา ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย ESI ณ เดือนกันยายน 2015 สาขาวิชา 18 แห่งของโรงเรียนของเราได้เข้าสู่ 1% ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นอันดับสองในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศ  7 สาขาวิชาเข้าสู่ 100 อันดับแรกของโลกและ 4 สาขาวิชาได้เข้าสู่ 50 อันดับแรกของโลก อันดับหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศ


ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1897年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ

Zhejiang University 浙江大学


6 Shanghai Jiaotong University 上海交通大学
Shanghai Jiaotong University เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและก่อตั้งร่วมกับเมืองเซี่ยงไฮ้  หลังจาก 120 ปีของความพยายามอย่างไม่ลดละ Shanghai Jiao Tong University ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยระดับเฟิร์สคลาสและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ "ครอบคลุม มุ่งเน้นการวิจัย และเป็นสากล" ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า สงครามชิโน-ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2437-2438 พ่ายแพ้และประเทศตกอยู่ในความทุกข์ยาก Sheng Xuanhuai นักอุตสาหกรรมและนักการศึกษาชาวจีนยุคใหม่ที่มีชื่อเสียงและกลุ่มคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งยึดมั่นในความเชื่อที่ว่า “การพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งแรกในการมีพรสวรรค์และพรสวรรค์ต้องเริ่มเรียนรู้ก่อน” ในปี 1896 พวกเขาก่อตั้งนันยาง วิทยาลัยผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเจียวทงในเซี่ยงไฮ้  ในตอนเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนยึดมั่นในหลักการของ "การเรียนรู้จากความเป็นจริงและการทำธุรกิจ" โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝัง "พรสวรรค์ชั้นหนึ่ง" มหาวิทยาลัยนี้เรียกว่า "Oriental MIT" ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ต้องผ่านความยากลำบาก  ย้ายไปฉงชิ่ง และยืนกรานที่จะเปิดโรงเรียน ในวันปลดแอก ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิวัติประชาธิปไตย และโรงเรียนนี้เป็นที่รู้จักในนาม "ป้อมปราการแห่งประชาธิปไตย"

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1896年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ

Shanghai Jiaotong University 上海交通大学


7 Nanjing University 南京大学
มหาวิทยาลัยนานกิงตั้งอยู่ในเมืองหลวงโบราณของ Jinling เมืองที่มีจิตวิญญาณอันงดงามและเสือที่สะกดรอยตามมังกร เป็นโรงเรียนอายุกว่าร้อยปีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงโดดเด่น บรรพบุรุษของคือ Sanjiang Normal School ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 ตั้งแต่นั้นมาก็ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เช่น Liangjiang Normal School, Nanjing Higher Normal School, National Southeast University, Fourth Sun Yat-sen University, National Central University และ National Nanjing University . ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหนานจิงใน 1950. ในการดำเนินกิจการโรงเรียนมากว่าศตวรรษ มหาวิทยาลัยหนานจิงได้มุ่งเน้น แสวงหาความเจริญของประเทศ แสวงหาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และมีส่วนสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของ ประเทศและการฟื้นฟูชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดตัว ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมที่สำคัญภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง มหาวิทยาลัยหนานจิงได้ฉายแสงพลังใหม่ในโอกาสทางประวัติศาสตร์ใหม่ โดยยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่ดีในด้านต่างๆ เช่น การสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และบริการทางสังคม ทั้งตัวชี้วัดและจุดแข็งที่ครอบคลุมอยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ 
 
ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1902年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ

Nanjing University 南京大学

8 Sun Yat-sen University 中山大学

Sun Yat-sen University ก่อตั้งโดย Mr. Sun Yat-sen  มีประเพณีการบริหารโรงเรียนมากว่า 100 ปี โดยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม วิชาการ และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถทางตอนใต้ของจีน ในฐานะมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง  มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงระดับเฟิร์สคลาสทั้งในและต่างประเทศ  ผ่านการก่อสร้างร่วมกันของกระทรวงและจังหวัด ปัจจุบันประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง  และโรงพยาบาลในเครือ 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตกวางโจว วิทยาเขตจูไห่ และวิทยาเขตเซินเจิ้น มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกและมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับโลก

ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1924年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ

Sun Yat-sen University 中山大学 

9  Wuhan University武汉大学

Wuhan University武汉大学มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น  ตั้งอยู่ในเมืองหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติย่อยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง เป็นการผสมผสานกันของโครงสร้างสำคัญๆ เช่น "แผน 111", "แผนเอเวอเรสต์", "แผนแนะนำผู้มีความสามารถระดับสูงในต่างประเทศ", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรที่ยอดเยี่ยม", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมความสามารถด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม" และ "แผนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ที่ดีเยี่ยม" มหาวิทยาลัยวิจัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดและมีความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่สุดกับมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส โดยเป็นหนึ่งใน "มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นที่สุดของจีน" ที่จัดโดยวารสาร "วิทยาศาสตร์" ที่เชื่อถือได้  ต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่นสามารถสืบย้อนไปถึง Ziqiang Academy ที่ก่อตั้งโดยผู้ว่าการหูหนานและกวางสี Zhang Zhidong จากรัฐบาล Qing ในปี 1893  ในช่วงปลายราชวงศ์ชิง มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น National Wuchang Higher Normal School ในปี 1913; National Wuchang มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นก่อตั้งขึ้นใน1926  ได้รับการตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติหวู่ฮั่นในปี 1928 เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐจีน  ในปี 1949 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น


ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1893年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ

Wuhan University武汉大学


10 Xiamen University厦门大学
มหาวิทยาลัยเซียะเหมินก่อตั้งขึ้นใน 1921 โดยผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลผู้รักชาติที่มีชื่อเสียงอย่าง Mr. Tan Kah Kee     เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประวัติศาสตร์การศึกษาภาษาจีนสมัยใหม่และเป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงที่เน้นโดย ระดับชาติ "โครงการ 211" และ "โครงการ 985" นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงเรียนได้ฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 200,000 คน และนักวิชาการมากกว่า 60 คนได้ทำงานในมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน


ปีก่อตั้ง
ประเภทโรงเรียน
ประเภทวิชา
หน่วยสังกัด
1921年รัฐบาลครอบคลุมกระทรวงศึกษาธิการ


หลังจากอ่านบทความนี้ คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของจีนมากขึ้นหรือไม่? หากคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยไหนดี โปรดติดต่อ LIFP เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศจีน


#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567