คอมพิวเตอร์ (ไอที)-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

3、คอมพิวเตอร์ (ไอที)-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

Tag: Computer Science

ในบรรดาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หากคุณต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่าย การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ คุณสามารถเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์เป็นวิชาเล็กๆ ที่แยกจากคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการทำงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ คุณสามารถเลือกปัญญาประดิษฐ์ได้เช่นกัน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศจีนเปิดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราจึงให้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่แนะนำบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น สำหรับข้อมูลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมโปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ LIFP 


Guangzhou 广州 กวางโจว
中山大学 Sun Yat-sen University (Chinese)
暨南大学 Jinan University (Chinese)
华南理工大学 South China University of Technology (Chinese)
华南农业大学 South China Agricultural University (Chinese)

Shanghai 上海  เซี่ยงไฮ้
复旦大学 Fudan University (Chinese)
同济大学 Tongji University (Chinese)
上海大学 Shanghai University (Chinese)
华东师范大学 East China Normal University (Chinese)
上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University (Chinese, English)
上海海洋大学 Shanghai Ocean University (Chinese, English)
华东理工大学 East China University of Science and Technology (Chinese, English)
东华大学 Donghua University (Chinese , English)
上海师范大学 Shanghai Normal University (Chinese)
上海海事大学 Shanghai Maritime University (Chinese)

Beijing 北京  ปักกิ่ง
北京大学 Peking University (Chinese, English)
清华大学 Tsinghua University (Chinese, English)
北京航空航天大学 Beijing University of Aeronautics and Astronautics 
(Chinese, English)
北京工业大学 Beijing University of Technology (Chinese, English)
北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology (English)
北京交通大学 Beijing Jiaotong University (English)
北京科技大学 Beijing University of Science and Technology (Chinese)
北京师范大学 Beijing Normal University (Chinese)
北京理工大学 Beijing Institute of Technology (Chinese, English)
北京林业大学 Beijing Forestry University (Chinese)
北京语言大学 Beijing Language and Culture University (Chinese)
华北电力大学 North China Electric Power University (Chinese, English)
中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences (Chinese)
中国地质大学 China University of Geosciences (Beijing) (Chinese, English)
中国传媒大学 Communication University of China (Chinese)
首都师范大学 Capital Normal University (Chinese)
北方工业大学 North China University of Technology (Chinese)
北京工商大学 Beijing Technology and Business University (Chinese, English)
中央民族大学 Minzu University of China (Chinese) 
中国石油大学 China University of Petroleum (Beijing) (Chinese)
中国农业大学 China Agricultural University (Chinese)

Tianjin 天津  เทียนจิน
天津大学 Tianjin University (Chinese, English)
天津工业大学 Tianjin Polytechnic University (Chinese, English)
天津科技大学 Tianjin University of Science and Technology (Chinese)
天津理工大学 Tianjin University of Technology (Chinese)
天津师范大学 Tianjin Normal University (Chinese)

Chongqing 重庆  ฉงชิ่ง
西南大学 Southwest University (Chinese)
重庆师范大学 Chongqing Normal University (Chinese)
重庆大学 Chongqing University (Chinese, English)
重庆邮电大学 Chongqing University of Posts and Telecommunications (Chinese, English)

Chengdu 成都  เฉิงตู
电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China (English)
四川大学 Sichuan University (Chinese, English)
西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics (Chinese)
西南交通大学 Southwest Jiaotong University (Chinese, English)

Nanjing 南京 หนานจิง
南京大学 Nanjing University (Chinese)
南京信息工程大学 Nanjing University of Information Technology (Chinese)
南京理工大学 Nanjing University of Science and Technology (Chinese)
南京农业大学 Nanjing Agricultural University (Chinese)
南京师范大学 Nanjing Normal University (Chinese)
东南大学 Southeast University (Chinese)

Yangzhou 扬州(มณฑลเจียงซู)หยางโจว
扬州大学 Yangzhou University (Chinese)

Zhenjiang 镇江(มณฑลเจียงซู)เจิ้นเจียง

江苏大学 Jiangsu University (Chinese)

Suzhou 苏州(มณฑลเจียงซู)ซูโจว
苏州大学 Soochow University (Chinese)

Xuzhou 徐州(มณฑลเจียงซู)สู่วโจว
中国矿业大学 China University of Mining and Technology (Chinese)

Wuxi 无锡(มณฑลเจียงซู)อู่ซี
江南大学 Jiangnan University (Chinese)

Hangzhou 杭州  หางโจว
浙江大学 Zhejiang University (Chinese)
浙江工商大学 Zhejiang Gongshang University (English)
浙江工业大学 Zhejiang University of Technology (Chinese, English)
浙江科技学院 Zhejiang University of Science and Technology (Chinese, English) 
浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University (Chinese, English)
浙江师范大学 Zhejiang Normal University (Chinese)

Wenzhou 温州 เวินโจว
温州大学 Wenzhou University (Chinese, English)

Ningbo 宁波  หนิงโป
宁波大学 Ningbo University (Chinese)

Xi’an 西安  ซีอาน
西北工业大学 Northwestern Polytechnical University (Chinese, English)
西北大学 Northwest University (Chinese)
西安石油大学 Xi’an Shiyou University (Chinese, English)
西安交通大学 Xi’an Jiaotong University (Chinese, English)
西安电子科技大学 Xidian University (Chinese, English)
陕西师范大学 Shaanxi Normal University (Chinese)

Hefei 合肥  เหอเฝย์
安徽农业大学 Anhui Agricultural University (Chinese)
中国科学技术大学 University of Science and Technology of China (Chinese)
安徽大学 Anhui University (Chinese)
安徽师范大学 Anhui Normal University (Chinese)
合肥工业大学 Hefei University of Technology (Chinese)

Wuhan 武汉  อู่ฮั่น
武汉大学 Wuhan University (Chinese)
华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology (Chinese, English)
武汉理工大学 Wuhan University of Technology (Chinese, English)
长江大学 Yangtze University (Chinese, English)
华中师范大学 Huazhong Normal University (Chinese, English)
中国地址大学 China Address University (Wuhan) (Chinese, English)
中南财经政法大学 Zhongnan Economics and Law University (Chinese)
武汉纺织大学 Wuhan Textile University (Chinese)

Changsha 长沙  ฉางชา
中南大学 Central South University (English)
湖南大学 Hunan University (Chinese, English)
湖南师范大学 Hunan Normal University (Chinese)
长沙理工大学 Changsha University of Science and Technology (English)

Kunming 昆明  คุนหมิง
云南大学 Yunnan University (Chinese)
云南财经大学 Yunnan University of Finance and Economics (Chinese)
云南师范大学 Yunnan Normal University (Chinese)

Xiamen 厦门  เซี่ยเหมิน
厦门大学 Xiamen University (Chinese, English)

Fuzhou 福州  ฟูวโจว
福州大学 Fuzhou University (Chinese)
福建师范大学 Fujian Normal University (Chinese)

Qingdao 青岛 ชิงเต่า
青岛大学 Qingdao University (Chinese)
山东科技大学 Shandong University of Science and Technology (Chinese, English)
中国海洋大学 Ocean University of China (Chinese, English)
青岛科技大学 Qingdao University of Science and Technology (Chinese)
中国石油大学 China University of Petroleum (East China) (Chinese)

Jinan 济南  จี่หนาน
济南大学 University of Jinan (Chinese, English)
山东师范大学 Shandong Normal University (English)
山东大学 Shandong University (English)

Yantai 烟台 แหยนถาย
烟台大学 Yantai University (Chinese)

Harbin 哈尔滨  ฮาร์บิ้น
哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology (Chinese, English)
哈尔滨理工大学 Harbin University of Science and Technology (Chinese, English)
东北农业大学 Northeast Agricultural University (Chinese)
东北林业大学 Northeast Forestry University (Chinese)
哈尔滨师范大学 Harbin Normal University (Chinese)
黑龙江的大学 Heilongjiang University (Chinese)


แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand