ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว, ทุนเรียนต่อจีน ป.โท
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ เงินเดือนละ 1500-2500หยวน 

อยู่ในอันดับที่ 1 ของมณฑลกุ้ยโจว มหาวิทยาลัยหลักใน "211 Project" ของจีน และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างวินัยระดับโลก

ประเภททุน:
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ เงินเดือนละ 3000 หยวน
B:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+เงินเดือนละ 1500 หยวน
C:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
คุณสมบัติ:HSK5 180 คะแนนขึ้นไป
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว


คณะปริญญาโท :
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่,
 • วิศวกรรมระบบการจัดการ
 • วิศวกรรมการจัดการสังคม
 • การเกษตรและการจัดการเศรษฐกิจป่าไม้
 • ชีววิทยา
 • นิเวศวิทยา
 • คณิตศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • เคมี
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์
 • วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมโยธา 
 • วิศวกรรมเครื่องจักร
 • พืชไร่นา
 • คณิตศาสตร์
 • ชีวการแพทย์
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว
#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand