ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ทุนเรียนต่อจีน100%

ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว  ทุนเรียนต่อจีน100%

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในกุ้ยหยาง เมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกุ้ยโจว และอันดับที่ 162 ในประเทศจีน  ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้    ฟรีค่าเทอม+ค่าที่พักและยังมีค่าครองชีพให้อีกด้วย


มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก.  หอพักสะอาด

ประเภทของทุน:
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน)
B:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน

คณะปริญญาโท:

 • ดนตรี
 • เต้นรำ
 • ศิลปะ
 • การออกแบบ
 • ศิลปะวิทยุและโทรทัศน์
 • ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • นิเวศวิทยา
 • ภูมิศาสตร์
 • พฤกษศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • พันธุศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • การสอน
 • การจัดการการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • กฎหมาย
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand