ทุนเรียนต่อจีน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลอันฮุย มีค่าครองชีพรายเดือน.  ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 1+3

มหาวิทยาลัยสร้างวินัยระดับโลก และมหาวิทยาลัยสำคัญของ "โครงการ 211" ของจีน ตั้งอยู่ในเหอเฟย เมืองหลวงของมณฑลอันฮุย จังหวัดที่มีอัตราการสมัครทุนการศึกษาสูง โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหอเฟย ห่างจากโรงเรียนถึงสถานีรถไฟใต้ดิน 367 เมตร การคมนาคมและชีวิตสะดวกมาก.

เมือง:เหอเฝย์
ภาษาที่ใช้สอน:ภาษาจีน
ระดับปริญญา:ปริญญาโท/ปริญญาโท1+3
คุณสมบัติ:GPA 3.0 ขึ้นไป


ทุนปริญญาโท:

A ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ  1500 หยวนต่อเดือน (HSK5 220 คะแนน)
 B ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ1200 หยวนต่อเดือน (HSK5 210 คะแนน)


ทุน LIFP  1+3:

ปรับภาษา 1 ปี(ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก)
หลังจากสอบ  HSK5 ได้ 210-220,สามารถยื่นของปริญญาโทต่อได้

ค่าที่พัก:7500 หยวนต่อปี(ห้องพักสองคน,มีห้องน้ำส่วนตัว)   
ค่าสมัคร:400 หยวน

ทุนเรียนต่อจีน

คณะปริญญาโท:

 • ดนตรี
 • วิจิตรศิลป์
 • การออกแบบงานศิลปะ
 • ละครและภาพยนตร์ศึกษา
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์
 • วารสารศาสตร์และการสื่อสาร
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • การศึกษานานาชาติของจีน
 • วรรณคดีจีน
 • สถิติ
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สถิติประยุกต์
 • ภาษีอากร
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การเงิน
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการองค์กร
 • การบริหารรัฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทางเทคนิคและการจัดการ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมควบคุม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand