เรียนต่อจีน:กำแพงเมืองซีอาน

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024  เมืองซีอาน

ในปี 2024 เมืองซีอาน ทุนเรียนภาษาจีน1ปี และปริญญาโท/ปริญญาเอก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา แนะนำคณะ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมชีวเคมีและวัสดุ  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อจองโควต้าล่วงหน้า

1. ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี
  • ไม่ต้องใช้คะแนนHSK
  • ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก (ห้องคู่)

2. ทุน ป.โท
  • ฟรีค่าเล่าเรียน+ฟรีที่พัก (ห้องคู่) สามารถเพิ่ม 5,250 หยวนเพื่ออยู่ห้องเดี่ยว
  • ภาษาที่สอน: อังกฤษ
  • ข้อกำหนด: เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป มีคะแนน IELTS/TOEFL
คณะ :
-Business Administration 
-Computer Science and Technology 
-Mechanical Engineering 
-Bioresources Chemical and Materials Engineering 
-Materials Science and Engineering 
-Resources and Environment 
-Environmental Science and Engineering 
-Food Science and Engineering 
-Biology and Medicine 
-Power Engineering and Engineering Thermophysics 
-Electrical Engineering 
-Chemical Engineering and Technology 
-Chemistry 
-Materials and Chemical Engineering 


3. ทุนปริญญาเอก
ภาษาที่สอน: อังกฤษ
คณะ :
-Artificial Intelligence(AI)
-Mechanical Engineering
-Bioresources Chemical and Materials Engineering 
-Materials Science and Engineering 
-Resources and Environmental Chemistry 
-Food and Bioengineering 
-Light Industrial Chemical 
-Process Systems Engineering 
-Industry Technical Economy and Management 
-Chemical Engineering and Technology 

-Design


#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand