Nanjing University

Nanjing University ทุน  ปริญญาโท

คู่มือการสมัครทุนมหาวิทยาลัยหนานจิง

มหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน อันดับที่ 6 ในประเทศจีน และ 133 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS หนานจิงตั้งอยู่ในวงกลมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีที่พัฒนาแล้วของจีน เป็นเมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียงของหกราชวงศ์ของจีนและได้รับการพัฒนาอย่างสูง พื้นที่อีคอมเมิร์ซ ทุกคนต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานจิง ดังนั้น LIFP ได้รวบรวมคู่มือการสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหนานจิงไว้ให้คุณเพื่อช่วยในการสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหนานจิง


Nanjing University  ข้อกำหนดการสมัครปริญญาโท :
1. คนที่ไม่ใช่ชาวจีน สุขภาพแข็งแรง
2. ผู้ที่สมัครปริญญาโทควรมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในจีน ผู้สมัครระดับปริญญาเอกควรมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในจีน
3. ข้อกำหนดสำหรับวิชาเอกที่สอนเป็นภาษาจีน:
วิทยาศาสตร์: HSK ระดับ 4 (สูงกว่า 180), ศิลปะ: HSK ระดับ 5 (สูงกว่า 180)
4. ข้อกำหนดสำหรับวิชาเอกที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ:
IELTS 6.0 ขึ้นไป, TOEFL 85 ขึ้นไป (หรือ TOEFL Essentials 9 ขึ้นไป), Duolingo 100 ขึ้นไป (ข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษา: ผ่าน HSK ระดับ 3 ด้วย 180 ขึ้นไป)
5. ผู้สมัครระดับปริญญาโทควรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกควรมีอายุต่ำกว่า 40 ปี


ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

1. ทุนรัฐบาลจีน CSC
ทุนการศึกษา: ฟรี ค่าเล่าเรียน + ที่พักฟรี + ฟรีประกันภัย + ค่าครองชีพ (3,000 หยวน/เดือน สำหรับอาจารย์, 3500 หยวน/เดือน สำหรับปริญญาเอก)
ระยะเวลาทุน : อาจารย์ 2-3 ปี แพทย์ 4 ปี
ปิดรับสมัคร: ส่งใบสมัครของคุณก่อนวันที่ 31 มีนาคม


2. ทุนรัฐบาลมณฑลเจียงซู
ทุนการศึกษา: 30,000 หยวนต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลารับสมัคร : 7 ธันวาคม - 13 ธันวาคม (เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับประกาศอย่างเป็นทางการ)


3. ทุนรัฐบาลเทศบาลหนานจิง (เฉพาะนักเรียนปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถสมัครได้)
ทุนการศึกษา: 20,000 หยวน/ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


4. ทุนครูภาษาจีนนานาชาติ
ประเภทการลงทะเบียน: ปริญญาโท
ระยะเวลาทุนการศึกษา: 2 ปี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: การสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอื่น (อายุ 16-35 ปี)
จำเป็นต้อง:
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) คะแนนสอบภาษาจีนถึง 210 คะแนนใน HSK (ระดับ 5) และ 60 คะแนนใน HSKK (ระดับกลาง)
3) ผู้จัดทำข้อตกลงการทำงานหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องของสถาบันที่จะสอนหลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วันที่สมัคร (ขึ้นอยู่กับเวลาปักกิ่ง):
มาสเตอร์: 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม
ปริญญาเอก: 1 มีนาคม - 20 พฤษภาคม


การแข่งขันชิงทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยหนานจิงดุเดือดมาก ขอแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP และอาจารย์ที่มีประสบการณ์จะช่วยคุณส่งใบสมัคร (ข้อมูลติดต่อครู LIFP : Line1: @lifpthailand Line2: @lifpthailand2 โทรศัพท์: 097-101-9296 / 091-793-3986)


ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยหนานจิง (ปริญญาโท ):
ค่าเล่าเรียนปริญญาโท: ศิลปศาสตร์: 25,000 หยวน / ปีการศึกษา; สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และธุรกิจโรงเรียน: 28,000 หยวน / ปีการศึกษา; สาขาวิชาแพทย์: 48,000 หยวน / ปีการศึกษา
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอก: 30,000 หยวน/ปีการศึกษาสำหรับสาขาวิชาเอกศิลปศาสตร์ 35,000 หยวน/ปีการศึกษาสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และธุรกิจ 54,000 หยวน/ปีการศึกษาสำหรับสาขาวิชาเอกโรงเรียนแพทย์ ชำระเงินหลังจากลงทะเบียน
ค่าสมัคร: 600 หยวน (ไม่สามารถคืนเงินได้)
ค่าประกัน: 800 หยวน/ปี


เอกสารการสมัครสำหรับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหนานจิง:
 1. "แบบตรวจร่างกายสำหรับคนต่างด้าว"
 2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรระดับปริญญา
 3. ใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 4. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 5. ใบรับรอง HSK หรือ TOEFL (หรือ TOEFL Essentials), IELTS, ใบรับรองผลการเรียน Duolingo;
 6. แผนการศึกษาและวิจัยโดยละเอียดในประเทศจีน
 7. หน้าแรกของหนังสือเดินทาง;
 8. ผู้สมัครชาวจีนจะต้องส่งเอกสารแสดงตนตามที่กำหนด
 9. ผู้สมัครเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมืองจะต้องส่งพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้อง


สังเกต:
1. เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษควรมาพร้อมกับการแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษของหน่วยรับรองหรือผู้ออกใบรับรอง
2. ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการสมัครและเอกสารการสมัครที่ส่งมานั้นถูกต้องและเป็นความจริง หากมีความคลาดเคลื่อน เมื่อตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติการรับเข้าเรียนของผู้สมัครจะถูกยกเลิก


ขั้นตอนการสมัคร:
1. ส่งใบสมัครและสื่อออนไลน์ (ติดต่อผู้สอนล่วงหน้าได้ดีที่สุด)
2. การตรวจสอบวัสดุ
3. แผนกทบทวน
4. สัมภาษณ์
5. ค่าเข้าชม/ไม่มีค่าเข้าชม
6. การออกหนังสือตอบรับเข้าศึกษา
7. การลงทะเบียน

Nanjing University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน มีความแข็งแกร่งด้านการสอนและผู้สมัครจำนวนมาก จึงสมัครได้ยากมาก หากต้องการทราบข้อมูลการสมัครของมหาวิทยาลัย Nanjing ล่าสุด สามารถติดต่อได้ อาจารย์ของ LIFP และอาจารย์ที่มีประสบการณ์จะสมัคร วางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับคุณ ส่งใบสมัครทุนการศึกษา และมีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น (ข้อมูลติดต่อครู LIFP : Line1: @lifpthailand Line2: @lifpthailand2 โทรศัพท์: 097-101-9296 / 091-793-3986)

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand