ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

ขั้นตอนการยื่นทุนเรียนต่อประเทศจีนปริญญาโท  ปี 2022

1. เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการยื่น
2. ติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสำหรับใบรับรองการยื่นทุน
3. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นทุน
4. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย พร้อมชำระค่าสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ)
6. สอบสัมภาษณ์ผ่านและได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย 
7. รอทางมหาวิทยาลัยคอนเฟิร์มทุนที่ได้ผ่านทางอีเมล
8. ได้รับใบ Admission Letter และ ใบ JW 202 
9.เตรียมตัวทำวีซ่าสำหรับการไปเรียนที่ประเทศจีน

เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาโท

1. ใบจบจากมหาวิทยาลัย
2. ใบสมัคร
3.  พาสสปอร์ต
4.  รูปถ่ายเปนไฟล์
5.  ใบประวัติอาญชากรรม (สามารถขอทีหลังได้)
6.  ใบตรวจสุขภาพ
7.  Transcript
8.  Resume (ถ้ามี)
9.  จดหมายแนะนำสองฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
10.  Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
11.  ใบคะแนน HSK
12.  Bank Statement เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (สามารถใช้ของทางผู้ปกครองได้)
13.จดหมายรับรองการยื่นทุนจากทางมหาวิทยาลัย
**เอกสารทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษ**

แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

คณะที่ได้รับความนิยมและทิศทางสำหรับการสมัครปริญญาเอกในประเทศจีนปี 2565 

วิธีการสมัครปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน

แนะนำมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในจีน

ศึกษาต่อปริญญาเอกในกวางโจว มหาวิทยาลัยและคณะที่แนะน

ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua


อยากไปเรียนต่อที่จีนมั้ย? ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @lifpthailand, หรือเบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296. ทางโครงเราสามารถช่วยคุณยื่นทุนให้ได้. สามารถเช็คข้อมูลของทุนได้ที่

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

  • ในปี 2022 เมืองซีอาน ทุนเรียนภาษาจีน1ปี และปริญญาโท/ปริญญาเอก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา แนะนำคณะ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมชีวเคมีและวัสดุ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อจองโควต้าล่วงหน้า

  • เรียนต่อปริญญาโทที่เซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยใดที่มีคณะ Big Data ภาคภาษาอังกฤษ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบิ๊กดาต้า การเจาธข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ได้รับความนิยมอย่างมาก หลายบริษัทได้เสนอเงินเดือนที่สูงมากเพื่อแย่งชิงบุคลากรมีความสามารถดังกล่าว ดังนั้น หลายคนจึงต้องการศึกษาบิ๊กดาต้าหรือปัญญาประดิษฐ์ นักศึกษาหลายคนที่สมัครปริญญาโทต้องการไปเซี่ยงไฮ้เพื่อศึกษาBig Data แต่หลังจากค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ไม่พบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทที่มี๕ณะ Big Data เลย ทำไมเป็นเช่นนี้? ?

  • บริหารธุรกิจ-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้คนมักถามเจ้าหน้าที่ของ LIFP ถึงวิธีการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารธุรกิจ เราจึงรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนค้นหาได้ง่ายขึ้น เราจึงให้มหาวิทยาลัยแยกตามเมือง มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ :

  • 2、การค้าระหว่างประเทศ-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชานี้เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีนที่รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทด้านการค้าระหว่างประเทศ มาดูมหาวิทยาลัยกันเลย!

  • คอมพิวเตอร์ (ไอที)-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

  • ปัญญาประดิษฐ์-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท ปัญญาประดิษฐ์เป็นอาชีพใหม่ที่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ อาชีพนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงในประเทศจีนและเงินเดือนประจำปีของผู้มีพรสวรรค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นสูงถึงหนึ่งล้านคน มีมหาวิทยาลัยไม่มากนักที่รับสมัครสาขาวิชานี้ โปรดดูรายละเอียดตามรายชื่อด้านล่าง:

  • ภาษาและวรรณคดีจีน-มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับปริญญาโท คณะภาษาและวรรณคดีจีน ในการสมัคร จะมีชื่อคณะที่เกี่ยวข้องกันหลายชื่อ เช่น ภาษาและวรรณคดีจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท คณะภาษาและวรรณคดีจีน มีมหาวิทยาลัยดังนี้

  • คณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ-ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยที่แนะนำ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสนใจในการเรียนภาษาจีนจึงเพิ่มขึ้น คนอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ครูภาษาจีนเริ่มขาดแคลน คนจำนวนมากจึงสนใจคณะการสอนภาษาจีน โครงการLIFP จึงได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยสำหรับปริญญาโท คณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยของจีน คณะนี้เรียกได้อีกว่า: คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

  • ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจีน สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ แต่ในปัจจุบันมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท โครงการ LIFPChina จึงได้แยกประเภททุนการศึกษาที่พบบ่อยที่สุด4ประเภท :

  • ทุนรัฐบาลจีน (CSC / CGS) ทุนรัฐบาลจีนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างชาวจีนและประชาชนทั่วโลก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในด้านต่างๆ รัฐบาลจีนได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก อาจารย์และนักวิชาการไปที่มหาวิทยาลัยของจีนเพื่อศึกษาหรือดำเนินการวิจัย

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2022 #ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2565 #2564#2021