ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

ขั้นตอนการยื่นทุนเรียนต่อประเทศจีนปริญญาโท  ปี 2024

1. เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการยื่น
2. ติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสำหรับใบรับรองการยื่นทุน
3. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นทุน
4. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย พร้อมชำระค่าสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ)
6. สอบสัมภาษณ์ผ่านและได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย 
7. รอทางมหาวิทยาลัยคอนเฟิร์มทุนที่ได้ผ่านทางอีเมล
8. ได้รับใบ Admission Letter และ ใบ JW 202 
9.เตรียมตัวทำวีซ่าสำหรับการไปเรียนที่ประเทศจีน

เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาโท

1. ใบจบจากมหาวิทยาลัย
2. ใบสมัคร
3.  พาสสปอร์ต
4.  รูปถ่ายเปนไฟล์
5.  ใบประวัติอาญชากรรม (สามารถขอทีหลังได้)
6.  ใบตรวจสุขภาพ
7.  Transcript
8.  Resume (ถ้ามี)
9.  จดหมายแนะนำสองฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
10.  Study plan 800 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
11.  ใบคะแนน HSK
12.  Bank Statement เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (สามารถใช้ของทางผู้ปกครองได้)
13.จดหมายรับรองการยื่นทุนจากทางมหาวิทยาลัย
**เอกสารทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษ**

แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

คณะที่ได้รับความนิยมและทิศทางสำหรับการสมัครปริญญาเอกในประเทศจีนปี 2567 

วิธีการสมัครปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน

แนะนำมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในจีน

ศึกษาต่อปริญญาเอกในกวางโจว มหาวิทยาลัยและคณะที่แนะน

ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

  • ปัญญาประดิษฐ์-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท ปัญญาประดิษฐ์เป็นอาชีพใหม่ที่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ อาชีพนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงในประเทศจีนและเงินเดือนประจำปีของผู้มีพรสวรรค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นสูงถึงหนึ่งล้านคน มีมหาวิทยาลัยไม่มากนักที่รับสมัครสาขาวิชานี้ โปรดดูรายละเอียดตามรายชื่อด้านล่าง:

  • คณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ-ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยที่แนะนำ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสนใจในการเรียนภาษาจีนจึงเพิ่มขึ้น คนอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ครูภาษาจีนเริ่มขาดแคลน คนจำนวนมากจึงสนใจคณะการสอนภาษาจีน โครงการLIFP จึงได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยสำหรับปริญญาโท คณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยของจีน คณะนี้เรียกได้อีกว่า: คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

  • ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจีน สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ แต่ในปัจจุบันมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท โครงการ LIFPChina จึงได้แยกประเภททุนการศึกษาที่พบบ่อยที่สุด4ประเภท :

  • ทุนรัฐบาลจีน (CSC / CGS) ทุนรัฐบาลจีนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างชาวจีนและประชาชนทั่วโลก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในด้านต่างๆ รัฐบาลจีนได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก อาจารย์และนักวิชาการไปที่มหาวิทยาลัยของจีนเพื่อศึกษาหรือดำเนินการวิจัย

  • 1.เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการยื่น 2.เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นทุน 3.ติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสำหรับใบรับรองการยื่นทุน 4.ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย 5.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น) 6.สอบสัมภาษณ์ผ่านและได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย 7.ได้รับใบ Admission Letter และ ใบ JW 202 8.เตรียมตัวทำวีซ่าสำหรับการไปเรียนที่ประเทศจีน

  • ทำไมต้อไปเรียนต่อที่จีน (ปริญญาโท) การศึกษาเป็นอันดับที่สำคัญที่สุดในจีนมาโดยตลอด จากแนวคิดดั้งเดิมที่ว่า "คุณค่าอื่นใดหรือจะเทียบการเรียนหนังสือได้" สู่นโยบายระดับชาติสมัยใหม่ที่ว่า "ฟื้นฟูประเทศผ่านวิทยาศาสตร์และการศึกษา" การศึกษาเป็นพลังที่แข็งแกร่งของจีนมาโดยตลอด ทำไมถึงต้องเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีน? 1. มีมหาวิทยาลัยมากมาย มี72มหาวิทยาลัยติดอันดับต้นๆของโลก

  • เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาโท 1. ใบจบจากมหาวิทยาลัย 2. ใบสมัคร 3. พาสสปอร์ต 4. รูปถ่ายเปนไฟล์ 5. ใบประวัติอาญชากรรม (สามารถขอทีหลังได้) 6. ใบตรวจสุขภาพ 7. Transcript 8. Resume (ถ้ามี) 9. จดหมายแนะนำสองฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือจีน) 10. Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 11. ใบคะแนน HSK 12. Bank Statement เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (สามารถใช้ของทางผู้ปกครองได้) 13.จดหมายรับรองการยื่นทุนจากทางมหาวิทยาลัย **เอกสารทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษ**

  • Nanjing University ค่าเทอม -ปริญญาโท. 25,000-35,000 (RMB /ACADEMIC YEAR)

  • ทุนเรียนต่อหวู่ฮั่น-"985 + 211 โครงการ" ของหวู่ฮั่นติดอันดับภายใน TOP50 ทุนเต็มจำนวน:ฟรีค่าเทอม(รวมค่าค่าฝึกงาน)+ฟรีค่าที่พัก+ฟรืค่าประกัน+เงิน 2500 หยวนต่อเดือน ทุนบางส่วน:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าประกัน เมือง:หวู่ฮั่น ภาษาที่ใช้ในการสอน:ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 #ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2567 #2564#2021