การค้าระหว่างประเทศ-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

2、การค้าระหว่างประเทศ-แนะนำมหาวิทยาลัยจีนที่รับสมัครปริญญาโท

Tag:International Trade

การค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชานี้เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีนที่รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทด้านการค้าระหว่างประเทศ มาดูมหาวิทยาลัยกันเลย!

Guangzhou 广州 กวางโจว
中山大学 Sun Yat-sen University (Chinese)
暨南大学 Jinan University (Chinese)
华南理工大学 South China University of Technology (Chinese)
华南师范大学 South China Normal University (Chinese)
广东外语外贸大学 Guangdong University of Foreign Studies (Chinese)

Shanghai 上海 เซี่ยงไฮ้
复旦大学 Fudan University (Chinese)
同济大学 Tongji University (Chinese)
上海大学 Shanghai University (Chinese, English)
上海理工大学 University of Shanghai for Science and Technology (Chinese)
上海外国语大学 Shanghai International Studies University (Chinese)
华东理工大学 East China University of Science and Technology (Chinese)
华东师范大学 East China Normal University (Chinese)
华东政法大学 East China University of Political Science and Law (Chinese)
上海海事大学 Shanghai Maritime University (English)
东华大学 Donghua University (Chinese)

Beijing 北京 ปักกิ่ง
中国人民大学 Renmin University of China (Chinese)
首都经济贸易大学 Capital University of Economics and Business (Chinese) 
对外经济贸易大学 University of International Business and Economics (Chinese, English)
北京科技大学 University of Science and Technology Beijing
(Chinese, English)
北京航空航天大学 Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Chinese, English)
中国政法大学 China University of Political Science and Law (Chinese)
中央民族大学 Minzu University of China (Chinese)
北京师范大学 Beijing Normal University (Chinese)
北京理工大学 Beijing Institute of Technology (Chinese)
北京工商大学 Beijing Technology and Business University (Chinese)
北京第二外国语大学 Beijing International Studies University (Chinese)
北京交通大学 Beijing Jiaotong University (Chinese)

Tianjin 天津 เทียนจิน
南开大学 Nankai University (Chinese)
天津科技大学 Tianjin University of Science and Technology (Chinese)

Chengdu 成都 เฉิงตู
四川大学 Sichuan University (Chinese, English)
西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics (Chinese)

Xi’an 西安 ซีอาน
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University (Chinese, English)
陕西师范大学 Shaanxi Normal University (Chinese)
西北大学 Northwest University (Chinese)

Hangzhou 杭州 หางโจว
浙江大学 Zhejiang University (Chinese)
浙江工商大学 Zhejiang Gongshang University (English)
浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University (Chinese, English)

Nanjing 南京 หนานจิง
南京大学 Nanjing University (Chinese)
江苏大学 Jiangsu University (English)
南京理工大学 Nanjing University of Science and Technology 
(Chinese, English)
南京农业大学 Nanjing Agricultural University (Chinese)
南京师范大学 Nanjing Normal University (Chinese)
扬州大学 Yangzhou University (Chinese)
中国矿业大学 China University of Mining and Technology (Chinese)
江苏师范大学 Jiangsu Normal University (Chinese, English)

Hefei 合肥 เหอเฝย์
合肥工业大学 Hefei University of Technology (Chinese)
安徽大学 Anhui University (Chinese)

Wuhan 武汉 อู่ฮั่น
武汉大学 Wuhan University (Chinese)
华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology 
(Chinese, English)
中南财经政法大学 Zhongnan University of Economics and Law 
(Chinese, English)
华中师范大学 Central China Normal University (Chinese)

Changsha 长沙 ฉางชา
中南大学 Central South University (Chinese)
长沙理工大学 Changsha University of Science and Technology (Chinese)

Qingdao 青岛 ชิงเต่า
山东大学 Shandong University (Chinese, English)
中国海洋大学 Ocean University of China (Chinese, English)
青岛科技大学 Qingdao University of Science and Technology (Chinese)

Fujian 福建 ฝูเจี้ยน
厦门大学 Xiamen University (English)
福州大学 Fuzhou University (Chinese)
福建师范大学 Fujian Normal University (Chinese)

Harbin 哈尔滨 ฮาร์บิ้น
东北农业大学 Northeast Agricultural University (Chinese)

Kunming 昆明 คุนหมิง
云南大学 Yunnan University (Chinese)
云南师范大学 Yunnan Normal University (Chinese)
云南民族大学 Yunnan Nationalities University (Chinese)
昆明理工大学 Kunming University of Science and Technology (Chinese)
云南财经大学 Yunnan University of Finance and Economics (Chinese)


แนะนำคณะวิชาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาระดับ ป.โท ของจีน
1. บริหารธุรกิจ  ( Business management
2. การค้าระหว่างประเทศInternational Trade International Trade
3. คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
4. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese language and Literature)
5. การสอนภาษาจีน (Chinese International Education)    
 หากสนใจคณะวิชาอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ LIFPได้เลย

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand