ทุนเรียนต่อจีน หวู่ฮั่น

ทุนเรียนต่อหวู่ฮั่น-"985 + 211 โครงการ" ของหวู่ฮั่นติดอันดับภายใน TOP50

ทุนเรียนต่อหวู่ฮั่น

"985 + 211 โครงการ" ของหวู่ฮั่นติดอันดับภายใน TOP50 ในประเทศเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาก


ทุนเต็มจำนวน:
ฟรีค่าเทอม(รวมค่าค่าฝึกงาน)+ฟรีค่าที่พัก+ฟรืค่าประกัน+เงิน 2500 หยวนต่อเดือน
ทุนบางส่วน:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าประกัน
เมือง:หวู่ฮั่น
ภาษาที่ใช้ในการสอน:ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ:

 • ภาคจีน:ปริญญาโท HSK5
 • ภาคอินเตอร์: IELTS 6.5 ,TOEFL 90 
 • GPA 3.0
ทุนเรียนต่อจีน หวู่ฮั่น

ทุนเรียนต่อจีน หวู่ฮั่น


ปริญญาโท (สอนเป็นภาษาจีน): 
 1. วารสารศาสตร์
 2. ภาษาศาสตร์และ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 3. เศรษฐกิจการเมือง
 4. เศรษฐกิจโลก
 5. การเงิน
 6. การจัดการการตลาด
 7. การบัญชี
 8. กฎหมายรัฐธรรมนูญและการบริหาร
 9. กฎหมายอาญา
 10. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 11. กฎหมายเศรษฐกิจ
 12. กฎหมายระหว่างประเทศ
 13. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปริญญาโท(หลักสูตรภาษาอังกฤษ): 
 1. ธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. การเงิน
 3. การบัญชี
 4. บริหารธุรกิจ
 5. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6. คอมพิวเตอร์
 7. กฎหมาย
 8. กฎหมายจีน
 9. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 10. กฎหมายระหว่างประเทศ


#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand