ทุนเมืองปักกิ่งปริญญาตรีและโท,ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก

ทุนเมืองปักกิ่งปริญญาตรีและโท,ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก

มหาวิทยาลัยในโครงการ 985、211
โควต้า 10 คนเท่านั้น,ปริญญาตรี HSK4 200  คะแนนขึ้นไป,เป็นทุนที่ได้ค่อนข้างเยอะของเมืองปักกิ่ง!
น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อโครงการ LIFP ได้เลยครับ!
ปริญญาตรี:HSK4 (≥200)
ปริญญาโท:HSK5 (≥200)

เกรด 3.0 ขึ้นไป


คณะปริญญาโท:
- แอนิเมชัน
- การออกแบบ
- สถิติประยุกต์
- เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การจัดการเศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้
- คอมพิวเตอร์
- สัตววิทยา
- พฤกษศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมยานยนต์
- อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกล
- สถาปัตยกรรม
- คอมพิวเตอร์
- กฎหมาย
- จิตวิทยา
- วิทยาศาสตร์
- จิตวิทยาประยุกต์
- การจัดการเศรษฐกิจป่าไม้

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand