เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของเมืองหางโจว ทุน-ปริญญาโท

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2454 เป็นมหาวิทยาลัยการเงินที่สำคัญร่วมกันก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง โรงเรียนตั้งอยู่ในหางโจว เมืองหลวงที่สวยงามของจังหวัดเจ้อเจียง มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มรดกและสภาพแวดล้อมที่สวยงามซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิต

ปริญญาโท:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
คุณสมบัติ: ภาคจีน HSK4 180,  HSK3 ยื่นได้คณะภาษาจีนและวรรณคดี。
                   ภาคอินเตอร์ IELTS 5.5 ขึ้นไป
ค่าสมัคร: 400 หยวน

ปริญญาโท (ภาษาจีน): 

 1. การจัดการการท่องเที่ยว
 2. สถิติ 
 3. การเงิน
 4. วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์
 5. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6. วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์ 
 7. วิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ 
 8. วรรณกรรมคลาสสิกจีน
 9. วรรณกรรมและศิลปะ วรรณคดีจีนโบราณประเทศจีน 
 10. วรรณคดีสมัยใหม่
 11. วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีโลก
 12.  อักษรศาสตร์จีน
 13. การบริหาร
 14. การจัดการทรัพยากรที่ดิน
 15. ประกันสังคม
 16. การจัดการการออกแบบ
 17. การออกแบบ


ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ): 

 1. การจัดการผู้ประกอบการ
 2. การจัดการการท่องเที่ยว
 3. บริหารธุรกิจ
 4. สถิติ
 5. คณิตศาสตร์ประกันภัยการจัดการและประกันสังคม
 6. การเงิน
 7. การค้าระหว่างประเทศ
 8. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 9. วิทยาการจัดการและวิศวกรรม

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand