ทุนรัฐบาลจีน CSC 2567

ทุนรัฐบาลจีน CSC คืออะไร?

CSC หรือ “China Scholarship Council” เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาศึกษาต่อยังประเทศจีน โดยทุนที่ทาง CSC มอบให้นั้นก็มีหลายระดับด้วยกัน เช่น ระดับปริญญาตรี – โท – เอก รวมไปจนถึงทุนเรียนภาษา 1 ปีและทุนวิจัยอีกด้วย


สำหรับทุนของรัฐบาลจีนจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาที่ให้เต็มจำนวนซึ่งจะยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษาในห้องทดลองรวมไปถึงค่าที่พักระหว่างการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้บางส่วนซึ่งอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่าง แต่ส่วนอื่นเราเป็นฝ่ายออกเอง


วิธีการหาข้อมูลมหาวิทยาลัยและคณะที่สนใจ
สามารถเริ่มต้นจากการหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยในจีน ว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.csc.edu.cn ค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สนใจจะขอทุน ตรวจสอบวันรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีๆ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน


วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC เรียนต่อที่ประเทศจีน
บางมหาวิทยาลัยนั้นจะขอผลคะแนน HSK ระดับ 5-6 ในการยื่นสมัครชิงทุน
ทุนรัฐบาลจีน CSC ไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครนั้นจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แต่ว่าตอนสมัครนั้นต้องแสดงความต้องการในใบสมัครว่าขอเรียนภาษาจีน 1 ปีด้วย ทางรัฐบาลก็จะมีทุนให้เรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญา “แต่ว่าบางมหาวิทยาลัยนั้นก็จะขอผลคะแนน HSK ระดับ 5-6” และยังต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นผู้สมัครควรเตรียมตัวด้านภาษาให้พร้อม กรณีที่จะขอทุนที่ใช้ภาษาจีนในการเรียน (Chinese Taught Porgram)


ทุนที่สามารถสมัครได้มีกี่ประเภท?
ทุนรัฐบาลจีน CSC ที่เราสามารถสมัครได้มีอยู่ 3 ประเภท คือ
  1. ทุนประเภท A ที่เป็นทุนจากหน่วยงานรัฐบาลโดยตรง (เช่น สถานทูตจีนประจำประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ) 
  2. ทุนประเภท B คือ ทุนที่มาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งหากมีมหาวิทยาลัยใดที่ให้ทุน เราก็สามารถยื่นขอทุนในเว็บนี้ได้เลย 
  3. ทุนประเภท C ที่เป็นทุนทั่วไปซึ่งอาจมาจากหน่วยงานอื่นๆ
หากเป็นทุนประเภท A หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาและการประเมินผล คือ CSC หน่วยงานของรัฐที่ให้ทุน ส่วนทุนประเภท B จะพิจารณาและประเมินโดยมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน และทุนประเภท C ก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเป็นฝ่ายพิจารณา


วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC

เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน China Scholarship Council studyinchina.csc.edu.cn

ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ และกดยืนยันตัวตนผ่านลิงค์ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน
ทุนที่เราสมัครได้มีอยู่ 3 ประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นทุนประเภทใด เราต้องใส่ Agency Number หรือหมายเลขประจำหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยให้ตรงกับประเภทของทุนและหน่วยงานที่จะให้ ระบบจึงจะจัดสรรได้อย่างถูกต้องและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
สำหรับทุนประเภท A (หน่วยงานรัฐ) และทุนประเภท C (หน่วยงานอื่น) เราสามารถเลือกทุนและดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน หากเราเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามรายละเอียดแล้ว ก็ให้ยื่นเอกสารการสมัครตามที่ปรากฏได้เลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักฐานการศึกษา จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
แต่หากเลือกทุนประเภท B (ทุนจากมหาวิทยาลัย) ซึ่งเราเลือกสมัครได้ 2-3 แห่ง เราก็สามารถเลือกสมัครที่เราต้องการและคิดว่ามีโอกาสได้มากที่สุดก็ได้ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง จากนั้นให้เลือกดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารการสมัครซึ่งเหมือนกับการยื่นทุนประเภท A และ C ในเบื้องต้น บางทุนอาจต้องการหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามแต่ละโครงการและสาขา
เมื่อสมัครทุนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ได้อีก แต่สามารถยกเลิกการสมัครทุนต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสมัครในรอบที่ 2 แล้วและขอยกเลิกอีกครั้ง จะไม่สามารถทำได้
พิมพ์ใบสมัครที่เสร็จแล้วออกมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่คือวิธีการคร่าว ๆ ในการสมัครขอทุนจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐของจีน ซึ่งเราต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดขอเอกสารเพิ่มเติมหรือต้องการให้ติดต่อผ่านช่องทางใด


ข้อสำคัญเลยก็คือ ต้องทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบทุนประเภทใด มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เรากำลังขอทุนนั้นมีหมายเลขประจำตัวหรือ “Agency Number” ใด เพราะหากผิดพลาด เราก็ไม่สามารถสมัครได้


China Scholarship Council
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครทุนอยู่ที่ประมาณเดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมีนาคมหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนเมษายน หลังจากเราได้รับการยืนยันว่าได้รับทุนแล้ว เราก็จะได้เอกสารรับรองเพื่อขอวีซ่าในลำดับถัดไป


แล้วถ้าเราไม่อยากสมัครกับ CSC ล่ะ มีวิธีการอื่นอีกไหม?
มีแน่นอน นั่นก็คือ การเลือกสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีมากกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศจีนโดยตรงได้เลย มหาวิทยาลัยเหล่านี้เสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศจีนโดยเฉพาะ
Tag: ทุนรัฐบาลจีน CSC 2567#ทุนรัฐบาลจีน CSC 2024