ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

คู่มือการสมัคร [ทุนเต็มปริญญาเอก] ของจีน

วุฒิการศึกษาสูง ทุนการศึกษามากมาย นักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถสมัครได้

>> สนใจสมัครเรียนปริญญาเอกที่ประเทศจีน

ทำไมต้องไปประเทศจีนเรียนปริญญาเอก? มีข้อดีมากมาย!

01 ทุนการศึกษาสูง
ประเทศจีนสนับสนุนหลักสูตรปริญญาเอก และโดยทั่วไปมอบทุนการศึกษาเต็มแก่นักเรียนที่ได้ทุน

02 แหล่งข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
ทรัพยากรการวิจัยของจีน โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทุนทดลอง และประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษามีมากมายกว่าในประเทศ

03 ได้รับวิธีคิดที่เคร่งครัด
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในประเทศจีน เมื่อทำวิจัย การตั้งคำถาม นวัตกรรม และสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ

04 แนวโน้มการจ้างงานที่รุ่งโรจ
 บุคลากรที่ปลูกฝังโดยระบบการศึกษาของจีนที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ข้อกำหนดและคุณสมบัติในการสมัครปริญญาเอกของจีน 
ข้อกำหนดที่จำเป็น:
1. ไม่ใช่สัญชาติจีน อายุต่ำกว่า 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก
3. เกรดเฉลี่ยGPA: ควรสูงกว่า 3.0 
4. คะแนนวัดระดับภาษา:
ภาคภาษาจีน: อย่างน้อย HSK5 180
ภาคภาษาอังกฤษ: TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน  IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน

ข้อกำหนดอื่นๆ
1. การฝึกงานด้านการวิจัย: พื้นฐานการฝึกงานด้านการวิจัยที่เพียงพอและผลงานที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพ
2. Thesis: วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวารสารนานาชาติ


เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทาง
2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ใบรับรองปริญญาหรือใบรับรองการสึกษา;
3. Transcript
4. คะแนนวัดระดับภาษา (HSK, TOEFL, IELTS, ฯลฯ );
5. เอกสารการเขียน (ประวัติส่วนตัว จดหมายแนะนำ resume thesis ฯลฯ)
6. ใบรับรองแพทย์
7. ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
8. เอกสารอื่นๆ ที่สถาบันต้องการ


วิธีการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกและสถาบัน? มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเหล่านี้
1. ผลคะแนน
การจะสมัครปริญญาเอกที่จีนต้องเลือกสถาบันอย่างไร ก่อนอื่น ให้สรุปขอบเขตคร่าวๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครตามผลสอบของตัวเองคร่าวๆ ก่อน ส่วนนี้จะใช้เวลานานสำหรับนักเรียน เนื่องจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครจึงแตกต่างกัน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ทางการของสถาบัน

2. ขนาดโรงเรียน
โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วจะยังคงทำวิจัยให้กับอาจารย์ของตนต่อไป หรือจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่นเยาว์ในสาขาวิชาของตนเองระหว่างปริญญาเอกเพื่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยิ่งโรงเรียนใหญ่ขึ้น จำนวนนักเรียนมากขึ้น และต้องการตำแหน่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากขึ้น คุณก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น


3. อันดับคณะเรียน
ถ้าคุณไปต่างประเทศเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สิ่งแรกที่คุณต้องพิจารณาคือ อันดับที่โดยรวม หากเป็นปริญญาโท หรือ PHD ก็อย่าเน้นมากเกินไปในการจัดอันดับโดยรวม เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นค่อนข้างเป็นคณะฉะเพราะ และทุกหลักสูตรล้วนเป็นหลักสูตรเจาะจง ดังนั้น การจัดอันดับโดยรวมจึงเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


4. ชื่อเสียงของอาจารย์
ชื่อเสียงของศาสตราจารย์หรือที่ปรึกษามีอิทธิพลต่ออนาคตของการศึกษาปริญญาเอกมากกว่าการจัดอันดับคณะของโรงเรียน ไม่ใช่ครูที่มีชื่อเสียงทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน TOP20 ครูที่เชี่ยวชาญในระดับ "แถวหน้า" ในประเทศจีนนั้นกระจายอยู่ในโรงเรียนต่างๆ


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

 • 
                    ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก-วิธีการสมัครปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน

  จะสมัครเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศจีนอย่างไร การสมัครปริญญาเอกในจีนมี 3 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบการประเมินใบสมัคร อย่างไรก็ตาม บางโรงเรียนยังคงใช้รูปแบบการสอบแบบใช้กระดาษแบบดั้งเดิม หากคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศจีน คุณยังสามารถสมัครปริญญาเอกของโรงเรียนแห่งนี้

#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567